Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kimheachung trong 08:33:20 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8003Tiêu đề: bài toán tổng hợp dao động mong ban bè thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: kimheachung trong 08:33:20 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa x1=A1cos(wt+pi) va x2=A2cos(wt-pi/3)
dao động tổng hợp có phương trình x=5cos(wt+phi)
để biên độ A1 mã thì A2 bằng bao nhiều
thank moi người trước


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động mong ban bè thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:44:03 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa x1=A1cos(wt+pi) va x2=A2cos(wt-pi/3)
dao động tổng hợp có phương trình x=5cos(wt+phi)
để biên độ A1 mã thì A2 bằng bao nhiều

ta có: [tex]5^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2.cos240[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 5^2 = A_1^2 + A_2^2 - A_1A_2[/tex]  (1)

lấy đạo hàm 2 vế theo A2 ( vì A2 thay đổi để A1 max, xem A2 là biến, A1 là hàm)

[tex]0 = 2A_2 - A_1 \Rightarrow A_1 = 2A_2[/tex] ( giống khảo sát cực trị hàm sô), thay vào (1), tìm được

[tex]A_2 = \frac{5}{\sqrt{3}}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động mong ban bè thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:55:26 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa x1=A1cos(wt+pi) va x2=A2cos(wt-pi/3)
dao động tổng hợp có phương trình x=5cos(wt+phi)
để biên độ A1 mã thì A2 bằng bao nhiều
thank moi người trước

Xem hình vẽ.

Theo định lý hàm sin:

[tex]\frac{A}{sin \beta } = \frac{A_{1}}{sin \alpha }=\frac{A_{2}}{sin \gamma }\Rightarrow A_{1}= sin\alpha .\frac{A}{sin \beta }[/tex]

Với [tex]\beta = 60^{0}[/tex]

Suy ra [tex]A_{1}_{max}\Leftrightarrow sin \alpha = 1 \Rightarrow \alpha =90^{0}[/tex]

[tex] \Rightarrow \gamma = \left( \vec{A}_{1},\, \vec{A} \right)= 30^{0}[/tex]

[tex]\Rightarrow A_{2}=\frac{A}{sin \beta }.sin \gamma = \frac{A}{sin60^{0}}.sin30^{0}= \frac{5\sqrt{3}}{3}\, (cm)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động mong ban bè thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: gmvd trong 10:39:14 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
do mình học lý kém lắm bạn có thể giải cho trường hợp bài mình được không
minh xem nhưng hok hiểu, vì bài này hơi khác. hjj
cảm ơn bạn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động mong ban bè thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: gmvd trong 11:34:26 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

bạn giải cụ thể theo đề này nhen. rất chân thành cảm ơn bạn.  :)

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: x1  = A1.cos( wt) cm; x2  = 2,5[tex]\sqrt{3}[/tex] cos( wt + [tex]\varphi[/tex]2 ) và người ta thu được biên độ của dao động tổng hợp là 2,5 cm. Biết A1  đạt giá trị cực đại, hãy xác định [tex]\varphi[/tex]2?

A: Không xác định được   
B: pi/6 rad   C: 2pi/3 rad   
D: 5pi/6 radTiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hợp dao động mong ban bè thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: Học Sinh Cá Biệt trong 11:43:21 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1 cách làm khác nhanh gọn,dễ hiểu đó là,thử đáp án:)