Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 05:08:24 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8000Tiêu đề: giúp mình 1 câu sóng cơ
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 05:08:24 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Trên mặt hồ nước yên lặng.tại hai điểm A,B cách nhau l=3m có hai nguồn sóng kết hợp giống nhau dao động theo phương vuông góc vs mặt nước vs chu kỳ là 1s.sóng truyền trên mặt nước với tốc độ 1.2m/s.O là trung điểm của AB (P là điểm ở xa nguồn,mặt đầu sóng coi như phẳng) và tại góc a=POB nếu P là cực đại thứ nhất thì góc a là:

A.23,6    B.1,15    C.11,5    D.2,36

giúp nhé :D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 1 câu sóng cơ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:18:56 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
(http://nl6.upanh.com/b1.s26.d2/5b1bf094cce7f4d55b04e7d6229604ea_43916476.1.jpg)

P ở xa nguồn nên PA và PB coi như // với PO. Từ hình vẽ ta có [tex]PA - PB = AB.sin\alpha[/tex]

P thuộc cực đại thứ nhất ==> [tex]PA - PB = AB.sin\alpha = 1.\lambda[/tex]

==> [tex]sin\alpha = \frac{\lambda }{AB} = 0,4[/tex] ==> [tex]\alpha = 23,57817848^{o}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 1 câu sóng cơ
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 11:17:01 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
biểu thức PA-PB=AB.sina ở đâu mà có thế hả bạn  :D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 1 câu sóng cơ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 04:23:31 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
biểu thức PA-PB=AB.sina ở đâu mà có thế hả bạn  :D

Bạn xem hình vẽ kèm theo đó :D

PA - PB = (PB + AB.sina) - PB