Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 04:22:46 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7999Tiêu đề: giúp mình bài lăng kính
Gửi bởi: mR.skT trong 04:22:46 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều ABC, chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp vào mặt bên AB từ đáy đi lên, chiêt suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là căn2 và đối với ánh sáng tím là căn3. Giả sử lúc đầu lăng kính ở vị trí mà góc lệch D của tia tím là cực tiểu thì phải quay lăng kính một góc bao nhiêu để tới phiên góc lệch của tia đỏ cực tiểu.
A.60o b. 15o C. 45o d. 30o
tks


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài lăng kính
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:41:27 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều ABC, chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp vào mặt bên AB từ đáy đi lên, chiêt suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là căn2 và đối với ánh sáng tím là căn3. Giả sử lúc đầu lăng kính ở vị trí mà góc lệch D của tia tím là cực tiểu thì phải quay lăng kính một góc bao nhiêu để tới phiên góc lệch của tia đỏ cực tiểu.
A.60o b. 15o C. 45o d. 30o

góc lệch tím min  [tex]\Rightarrow r_1_t = r_2_t = \frac{A}{2} = 30^0[/tex]

[tex]sini_1_t = n_t.sinr_1_t \Rightarrow i_1_t = 60^0[/tex] = [tex]i_1_d[/tex]

để góc lệch đỏ min thì [tex]r'_1_d = r'_2_d = A/2 = 30^0[/tex]

[tex]sini'_1_d = n_d.sinr'_1_d \Rightarrow i'_1_d = 45^0[/tex]

vậy quay lăng kính góc [tex]60^0 - 45^0 = 15^0[/tex]