Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 02:47:16 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7998Tiêu đề: Dao động cơ cần mọi người giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 02:47:16 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Con lắc lò xo có độ cứng [tex]k[/tex], chiều dài [tex]l[/tex],một đầu gắn vào vật nặng có khối lượng [tex]m[/tex].Kích thích cho lò xo dao động điều hoà với biên độ [tex]A=\frac{l}{2}[/tex] trên mặt phẳng ngang không ma sát. Khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại ,tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật một đoạn [tex]l[/tex], khi đó tốc độ dao động cực đại của vật bằng:
[tex]A.l\sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]
[tex]B.l\sqrt{\frac{k}{6m}}[/tex]
[tex]C.l\sqrt{\frac{k}{2m}}[/tex]
[tex]D.l\sqrt{\frac{k}{3m}}[/tex]

Bài 2: Hai vật có khối lượng [tex]m_{1}=200g[/tex] và [tex]m_{2}[/tex] được nối với nhau và được treo vào lò xo bằng một sợi dây không dãn ( khối lượng sợi dây coi như bằng không) thì lò xo dãn thêm một đoạn [tex]3cm[/tex] .Điều kiện nào của [tex]m_{2}[/tex] để khi cắt bỏ [tex]m_{2}[/tex] (cắt nhanh và nhẹ nhàng) thì vật [tex]m_{1}[/tex] vẫn dao động điều hoà .Lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex] ( biết trong lúc [tex]m_{1}[/tex] dao động lò xo ở trong giới hạn đàn hồi ).
[tex]A.m_{2}<100g[/tex]
[tex]B.m_{2}<90g[/tex]
[tex]C.m_{2}>100g[/tex]
[tex]D.m_{2}<10g[/tex]

Bài 3: Khối lượng nghỉ của êlêctron là [tex]m_{0}=0,511MeV/c[/tex],với [tex]c[/tex] là tốc độ ánh sáng trong chân không. Lúc hạt có động năng là [tex]W_{d}=0,8MeV[/tex] thì động lượng của hạt là:
[tex]A.p=0,9MeV/c[/tex]
[tex]B.p=2,5MeV/c[/tex]
[tex]C.p=1,2MeV/c[/tex]
[tex]D.p=1,6MeV/c[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần mọi người giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:55:31 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Bài 3: Khối lượng nghỉ của êlêctron là [tex]m_{0}=0,511MeV/c[/tex],với [tex]c[/tex] là tốc độ ánh sáng trong chân không. Lúc hạt có động năng là [tex]W_{d}=0,8MeV[/tex] thì động lượng của hạt là:
[tex]A.p=0,9MeV/c[/tex]
[tex]B.p=2,5MeV/c[/tex]
[tex]C.p=1,2MeV/c[/tex]
[tex]D.p=1,6MeV/c[/tex]

ta có: E^2=p^2.c^2 +mo^2.c^4 (1)
và: E=Eo+Wd =mo.c^2 +Wd =>E^2=mo^2.c^4 +2mo.c^2.Wd +Wd^2 (1)
từ 1 và 2. suy ra:
p^2.c^2 =2mo.c^2.Wd +Wd^2 =>p=?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần mọi người giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 03:02:20 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Con lắc lò xo có độ cứng [tex]k[/tex], chiều dài [tex]l[/tex],một đầu gắn vào vật nặng có khối lượng [tex]m[/tex].Kích thích cho lò xo dao động điều hoà với biên độ [tex]A=\frac{l}{2}[/tex] trên mặt phẳng ngang không ma sát. Khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại ,tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật một đoạn [tex]l[/tex], khi đó tốc độ dao động cực đại của vật bằng:
[tex]A.l\sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]
[tex]B.l\sqrt{\frac{k}{6m}}[/tex]
[tex]C.l\sqrt{\frac{k}{2m}}[/tex]
[tex]D.l\sqrt{\frac{k}{3m}}[/tex]

Khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại ,tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật một đoạn [tex]l[/tex], thì xem như ta có một con lắc lò xo dài l/2 và có độ cứng bằng 2k, biên độ dao động A=l/2. suy ra:
vmax=A.omega' =l/2.căn(2k/m)=l.căn(k/2m)
ĐA: C


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần mọi người giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:42:14 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại ,tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật một đoạn [tex]l[/tex], thì xem như ta có một con lắc lò xo dài l/2 và có độ cứng bằng 2k, biên độ dao động A=l/2. suy ra:
vmax=A.omega' =l/2.căn(2k/m)=l.căn(k/2m)
ĐA: C
Đáp án là B chứ ko phải là C thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:34:12 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại ,tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật một đoạn [tex]l[/tex], thì xem như ta có một con lắc lò xo dài l/2 và có độ cứng bằng 2k, biên độ dao động A=l/2. suy ra:
vmax=A.omega' =l/2.căn(2k/m)=l.căn(k/2m)
ĐA: C
Đáp án là B chứ ko phải là C thầy ơi

- Khi giữ chặt lò xo: [tex]IM = l = \frac{2}{3}l_{max}[/tex]  (I là điểm giữ, M là VTB). Do lò xo giãn đều ==> Chiều dài con lắc mới: [tex]l' = \frac{2}{3}l[/tex] ==> Độ cứng của lò xo mới: [tex]k' = \frac{3}{2}k[/tex]

- Biên độ dao động của con lắc mới: [tex]A' = l - \frac{2}{3}l = \frac{l}{3}[/tex]

- Bảo toàn cơ năng: [tex]\frac{1}{2}mv^{2} = \frac{1}{2}k'.A'^{2} = \frac{1}{2}\frac{3k}{2}(\frac{l}{3})^{2}[/tex]

==> [tex]v = l\sqrt{\frac{k}{6m}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần mọi người giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:32:24 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Vì sao [tex]l^{'}=2/3l[/tex] vậy gà


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:40:04 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012

- Lò xo ở trạng thái tự nhiên
*---------------*------------------------*
O                     M                                 N


OM/ON = a

- Bị kéo dãn:

*----------------------*--------------------------------*
O                              M'                                            N'

Vì lò xo giãn đều ==> OM'/ON' = a

Bài trên M'N' = 2/3ON' ==> MN = 2/3ON = 2/3l
Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần mọi người giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:41:23 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Ai chém hộ dùm em bài 2 cái mọi người ơi  8-x 8-x