Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lequyen94th trong 01:31:22 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7996Tiêu đề: mot bai song co kho can cac thay giai dap
Gửi bởi: lequyen94th trong 01:31:22 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
1. Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại nguồn có phương trình uA = acos(100πt) và uB = bcos(100πt), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là
A. 9               B. 5                  C. 11               D. 4
2.: Trong mạch dao động lí tưởng LC. Lúc t0 = 0 bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ B sang A. Sau 3/4 chu kỳ dao động của mạch thì
A. dòng điện qua L theo chiều từ A đến B, bản A  tích điện âm
B. dòng điện đi theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương
C. dòng điện đi theo chiều từ B đến A, bản A tích điện dương
D. dòng đi theo chiều từ B đến A, bản A tích điện âm
3,Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng lượng dao động 1J và lực đàn hồi cực đại là 10N. I là đầu cố định của lò xo. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp điểm I chịu tác dụng của lực kéo   là 0,1s. Quãng đường dài nhất mà vật đi được trong 0,4s là


Tiêu đề: Trả lời: mot bai song co kho can cac thay giai dap
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:57:23 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
1. Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại nguồn có phương trình uA = acos(100πt) và uB = bcos(100πt), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là
A. 9               B. 5                  C. 11               D. 4
Dùng T/C sóng dừng trên đường bối AB.
Số cực đại trên AB: AB/\lambda=5 ==>  9 C Đ
I là cực đại có k=0.
==> Những cực đại khác cùng pha với I là cực đại k=2,4 và k=-2,-4
==> Những cực đại ngược pha là : k=1,3 và k=-1,-3


Tiêu đề: Trả lời: mot bai song co kho can cac thay giai dap
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:01:22 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
1. Hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng, dao động tại nguồn có phương trình uA = acos(100πt) và uB = bcos(100πt), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB là
A. 9               B. 5                  C. 11               D. 4

hai nguồn đồng pha, số điềm dao động với biên độ cực đại trên AB được xác định:

[tex]\frac{-AB}{\lambda } <k < \frac{AB}{\lambda }[/tex] <=> -5 < k < 5

=> có 9 điểm dao động với biên cực đại.
trung điểm I thuộc cực đại ứng k = 0. bên trái và phải I có 4 điểm cực đại.nhưng mỗi bên chỉ có 2 điểm cách I lần lượt [tex]\lambda[/tex] và [tex]2\lambda[/tex] là dao động cùng pha I. vậy có 4 điểm.
Tiêu đề: Trả lời: mot bai song co kho can cac thay giai dap
Gửi bởi: kydhhd trong 02:08:36 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
3. Chu kì T=2.01=0,2s
[tex]KA=10; KA^{2}=2\Rightarrow A=0,2m=20cm[/tex]
quang dsường trong 0,4s la 8.20=160cxm


Tiêu đề: Trả lời: mot bai song co kho can cac thay giai dap
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:35:59 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
2.: Trong mạch dao động lí tưởng LC. Lúc t0 = 0 bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ B sang A. Sau 3/4 chu kỳ dao động của mạch thì
A. dòng điện qua L theo chiều từ A đến B, bản A  tích điện âm
B. dòng điện đi theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương
C. dòng điện đi theo chiều từ B đến A, bản A tích điện dương
D. dòng đi theo chiều từ B đến A, bản A tích điện âm
vẽ hình ra thì thấy đáp án là D ( bạn có thể xem hình sgk nâng cao trang 118-mình không vẽ hình để đưa lên diễn đàn được)