Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bopchip trong 10:16:35 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7991Tiêu đề: Mạch LC - ĐHKHTN - Lần 4 - 2011
Gửi bởi: bopchip trong 10:16:35 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Nhờ các thầy và các bạn giúp em bài này ạ. Em cảm ơn.
Bài 1
Cho hai mạch dao động lí tưởng LC có cùng tần số dao động riêng f0. Nếu mắc hai mạch này nối tiếp với nhau thì mạch mới có tần số là f. So sánh f và f0?
A. f = fo/2.            B. f < fo.               C. f = fo.                D. f > fo


Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC - ĐHKHTN - Lần 4 - 2011
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:38:15 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Nhờ các thầy và các bạn giúp em bài này ạ. Em cảm ơn.
Bài 1
Cho hai mạch dao động lí tưởng LC có cùng tần số dao động riêng f0. Nếu mắc hai mạch này nối tiếp với nhau thì mạch mới có tần số là f. So sánh f và f0?
A. f = fo/2.            B. f < fo.               C. f = fo.                D. f > fo

mạch 1 L1,C1 mạch 2 L2C2
+ [tex]\omega_0=\frac{1}{\sqrt{L1C1}}=\frac{1}{\sqrt{L2C2}}[/tex]
+ Mắc nối tiếp [tex]\omega=\frac{1}{\sqrt{(L1+L2)(Cb)}}[/tex]

[tex]==> \omega^2=\frac{C1+C2}{L1C1C2+L2C2C1}[/tex]
[tex]==> \omega^2=\frac{C1+C2}{(C1+C2)\frac{1}{\omega_0^2}}[/tex]
[tex]==> f=f_0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC - ĐHKHTN - Lần 4 - 2011
Gửi bởi: kydhhd trong 10:41:06 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
L'=2L, C'=2C nên [tex]f=\frac{1}{2\Pi }\frac{1}{\sqrt{2L.C/2}}=f_{0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC - ĐHKHTN - Lần 4 - 2011
Gửi bởi: bopchip trong 08:39:22 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Bài này không cho L1=L2 và C1=C2 đâu ạ. Thầy giải trường hợp đặc biệt quá rồi.