Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: bồ công anh trong 10:01:46 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7990Tiêu đề: Bài hóa về olêum cần giúp
Gửi bởi: bồ công anh trong 10:01:46 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Lấy 3,2g SO3 cho vào 400ml ddH2SO4 nồng độ a mol/l được dung dịch Y. Cho Y tác dụng Mg dư thoát ra 0,28 gam khí. Viết phương trình p. ư và tìm ra a?

Các thầy làm ơn giúp em, với ạ, càng nhanh càng tốt, chiều nay em cần rồi. Cảm ơn các thầy*cúi đầu*


Tiêu đề: Trả lời: Bài hóa về olêum cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:31:34 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Lấy 3,2g SO3 cho vào 400ml ddH2SO4 nồng độ a mol/l được dung dịch Y. Cho Y tác dụng Mg dư thoát ra 0,28 gam khí. Viết phương trình p. ư và tìm ra a?

Các thầy làm ơn giúp em, với ạ, càng nhanh càng tốt, chiều nay em cần rồi. Cảm ơn các thầy*cúi đầu*
nSO3=0,04 nH2S04=0,4a ,nH20,14 mol
 SO3 +H20--->H2S04
 0,04              0,04

Vậy sau pư nH2S04 =0,04+0,4a

Mg +H2S04---->MgSO4 +H2

--->nH2S04=nH2=0,14=0,04+0,4a --->a=0,25M