Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 03:49:09 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7987Tiêu đề: Xin giúp giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: quocnh trong 03:49:09 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Giao thoa ánh sáng với khe Iâng,khoảng cách 2 khe là 0.5 mm.bước song lamda = 0.45 (um),bề rộng màn quan sát L = 36mm,khoảng cách 2 màn D.Với giá trị nào của D thì không thể quan sát hệ vân giao thoa trên màn?


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:34:56 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
Giao thoa ánh sáng với khe Iâng,khoảng cách 2 khe là 0.5 mm.bước song lamda = 0.45 (um),bề rộng màn quan sát L = 36mm,khoảng cách 2 màn D.Với giá trị nào của D thì không thể quan sát hệ vân giao thoa trên màn?
không quan sát được khi: [tex] i/2>L ==> \frac{\lambda.D}{a}>2L ==> D>\frac{L2a}{\lambda}[/tex]