Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: Mr.Ken trong 10:46:18 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7984Tiêu đề: cơ học
Gửi bởi: Mr.Ken trong 10:46:18 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
1 cốc nhẹ có đặt quả cầu nhỏ nổi trong bình chứa nc'. Mực nc' thay đổi thế nào khi lấy quả cầu thả vào nc'.
 Em muốn hỏi là khi lấy quả cầu ra thì mực nc' trong bình tụt đi bằng bao nhiêu.
 Em có 1 đáp án là V=P/10D' trong đó V là thê tích nc' tụt đi P là trọng lượng của quả cầu D' là trọng lượng riêng
 của nc'.
 Thầy giúp em giải thích đáp án này với ạ.  


Tiêu đề: Trả lời: cơ học
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:54:50 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
1 cốc nhẹ có đặt quả cầu nhỏ nổi trong bình chứa nc'. Mực nc' thay đổi thế nào khi lấy quả cầu thả vào nc'.
 Em muốn hỏi là khi lấy quả cầu ra thì mực nc' trong bình tụt đi bằng bao nhiêu.
 Em có 1 đáp án là V=P/10D' trong đó V là thê tích nc' tụt đi P là trọng lượng của quả cầu D' là trọng lượng riêng
 của nc'.
 Thầy giúp em giải thích đáp án này với ạ. 

Gọi m là khối lượng quả cầu, V là thể tích khối nước bị chiếm chỗ.

D là khối lượng riêng của nước.

Ta có: lúc quả cầu chưa lấy ra thì trọng lực cân bằng với lực đẩy Archimède:

[tex]P = F_{A}\Leftrightarrow mg = DVg \Rightarrow V = \frac{m}{D}[/tex] (hoặc [tex]V = \frac{P}{Dg}= \frac{P}{10D}[/tex] như bạn em)

Có thể tích nước bị chiếm chỗ (cũng là thể tích nước giảm đi) thì ta tính được mực nước giảm đi.

Cái này tuỳ theo ly hình gì mà em tính từ công thức thể tích đó và suy ra mực nước giảm đi.

Nếu ly hình trụ tròn thì: gọi h là mực nước giảm và r là bán kính đáy ly ta có:

[tex]V = \pi r^{2}h[/tex] từ đây tính ra h.