Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 10:35:03 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7983Tiêu đề: bài giao thoa khe Young cần giúp đỡ
Gửi bởi: mR.skT trong 10:35:03 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình bài này
Trong thí nghiệm giao thoa khe Young Khe S phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc, có bước sóng tương ứng [tex]\lambda 1= 0,4\mu m, \lambda 2= 0,48 \mu m, \lambda 3= 0,64\mu m[/tex]. trên màn, trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu trùng với vân sáng trung tâm, quan sát thấy số vân sáng không phải đơn sắc là?
a.11 b.44 c.35 d.9


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa khe Young cần giúp đỡ
Gửi bởi: KPS trong 10:46:52 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình bài này
Trong thí nghiệm giao thoa khe Young Khe S phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc, có bước sóng tương ứng [tex]\lambda 1= 0,4\mu m, \lambda 2= 0,48 \mu m, \lambda 3= 0,64\mu m[/tex]. trên màn, trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu trùng với vân sáng trung tâm, quan sát thấy số vân sáng không phải đơn sắc là?
a.11 b.44 c.35 d.9


không phải đơn sắc là vân trùng BCNN(40,48,64)=960

[tex]k1:k2:k3=\frac{960}{40}:\frac{960}{48}:\frac{960}{64}=24:20:15[/tex]
giữa 2 vân cùng màu vân trung tâm nhất không đơn sắc chỉ có của 2 bức xạ trùng nhau
k1:k2=6/5:12/10:18/15==> 3 vân trùng
k2:k3=4/3:8/6:12/9:16/12==> 4 vân
k1:k3=8/5:16/10 ==> 2 vân
vậy có : 3+2+4=9


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa khe Young cần giúp đỡ
Gửi bởi: mR.skT trong 11:04:01 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
thì ng ta hỏi số vân đơn sắc cho người k hiểu bị hiểu sai đề mà.


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa khe Young cần giúp đỡ
Gửi bởi: clovery trong 10:47:24 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2017
thực hiện giao thoa Young với 3 áng sáng đơn sắc [tex]\lambda[/tex]1= 0.4 , [tex]\lambda[/tex]2= 0.5 ,[tex]\lambda[/tex]3=0.6, D = 2m, a=2mm.hãy xác định khoảng giữa 2 vân sáng cùng màu với vân trung tâm ta có thể quan sát được bao nhiêu vân sáng không đơn sắc(không kê 2 vân có màu của vân trung tâm).
a.7
b.20
c.27
d.34
mình thấy có bài viết cho rằng vân sáng không đơn sắc là các vân trùng nhưng khi mình ra kq thì lại ko đúng mong mn giúp mình.


Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa khe Young cần giúp đỡ
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:56:13 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2017
thực hiện giao thoa Young với 3 áng sáng đơn sắc [tex]\lambda[/tex]1= 0.4 , [tex]\lambda[/tex]2= 0.5 ,[tex]\lambda[/tex]3=0.6, D = 2m, a=2mm.hãy xác định khoảng giữa 2 vân sáng cùng màu với vân trung tâm ta có thể quan sát được bao nhiêu vân sáng không đơn sắc(không kê 2 vân có màu của vân trung tâm).
a.7
b.20
c.27
d.34
mình thấy có bài viết cho rằng vân sáng không đơn sắc là các vân trùng nhưng khi mình ra kq thì lại ko đúng mong mn giúp mình.

Số vân sáng không đơn sắc đề hỏi chính là số vân trùng của 2 bức xạ giữa hai vân cùng màu vân trung tâm.
k1/k2=lamda2/lamda1=5/4=15/12
k1/k3=lamda3/lamda1=3/2=15/10
k2/k3=lamda3/lamda2=6/5=12/10
=> giữa 2 vân cùng màu vân trung tâm có: 2 vân bức xạ 1 trùng bức xạ 2 + 4 vân bxạ 1 trùng bxạ 3 + 1 vân bxạ 2 trùng bxạ 3 = 7 vân.