Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoisaocodon trong 08:58:36 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7977Tiêu đề: Ai biết chỉ giùm với
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 08:58:36 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Ănten sử dụng một mạch dao động LC lí tưởng để thu sóng điện từ, trong đó cuộn dây có độ tự cảm L không đổi, còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch một suất điện động cảm ứng. Xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện là C1 = 2.10-6 F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là E1 = 4 µV. Khi điện dụng của tụ điện là C2 = 8.10-6 F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là
   A. 0,5 µV.   B. 1 µV.   C. 1,5 µV.   D. 2 µV.


Tiêu đề: Trả lời: Ai biết chỉ giùm với
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:24:19 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Ănten sử dụng một mạch dao động LC lí tưởng để thu sóng điện từ, trong đó cuộn dây có độ tự cảm L không đổi, còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch một suất điện động cảm ứng. Xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện là C1 = 2.10-6 F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là E1 = 4 µV. Khi điện dụng của tụ điện là C2 = 8.10-6 F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là
   A. 0,5 µV.   B. 1 µV.   C. 1,5 µV.   D. 2 µV.


Bài này thầy Trieubeo có giải rồi, bạn tham khảo link này:

Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7408)