Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 01:33:59 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7971Tiêu đề: Xin tài liệu bài giảng Sóng AS
Gửi bởi: santacrus trong 01:33:59 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Em rất yếu chương Sóng AS, nhiều hiện tượng chồng chập, giao thoa, các bt có liên quan đến as màu vàng, đỏ, tím..., tán sắc qua lăng kính... là không hiểu được. Vì không hình dung, tưởng tượng được, không hiểu bản chất nên chỉ áp dụng CT thôi chứ bài khó thì chịu. Xin các thầy cô cho em tài liệu bài giảng chi tiết về chương này (có hình vẽ, hình động thì càng tốt).

------Thánk u very much!!!!--------


Tiêu đề: Trả lời: Xin tài liệu bài giảng Sóng AS
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:03:30 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Em rất yếu chương Sóng AS, nhiều hiện tượng chồng chập, giao thoa, các bt có liên quan đến as màu vàng, đỏ, tím..., tán sắc qua lăng kính... là không hiểu được. Vì không hình dung, tưởng tượng được, không hiểu bản chất nên chỉ áp dụng CT thôi chứ bài khó thì chịu. Xin các thầy cô cho em tài liệu bài giảng chi tiết về chương này (có hình vẽ, hình động thì càng tốt).

------Thánk u very much!!!!--------

Em xem hai bài giảng của thầy Nguyễn Văn Đạt, có hình vẽ luôn:

Giao thoa ánh sáng nhiều thành phần đơn sắc (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1237-giao-thoa-anh-sang-nhieu-thanh-phan-don-sac-)

Một số yêu cầu thường gặp với bài toán giao thoa ánh sáng (http://360.thuvienvatly.com/index.php/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1235-mot-so-yeu-cau-thuong-gap-voi-bai-toan-giao-thoa-anh-sang-)