Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ctckvl trong 12:27:21 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7963Tiêu đề: BT phóng xạ
Gửi bởi: ctckvl trong 12:27:21 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Để đo chu kỳ của chất phóng xạ, người ta dùng một máy đếm xung, trong t1 giở đầu tiên máy đếm được n1 xung, trong t2=2t1 giờ tiếp máy đếm được n2=9/64 n1 xung. Chu  kỳ bán rã T:
A.t1/3
B.t1/2
C.t1/4
D.t1/6

Mọi người giải hộ mình bài này


Tiêu đề: Trả lời: BT phóng xạ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:45:19 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
t có n xung: [tex]n=N(1-2^{-t/T})[/tex]
Trong thời gian t’=t+2t=3t (tính từ t=0) máy đếm dược n+9/64n xung hay
[tex]n+n.9/64=N(1-2^{-3t/T}) lap ti so \Rightarrow 1+9/64=\frac{1-2^{-3t/T}}{1-2^{-t/T}}\Rightarrow T=t/3[/tex]Tiêu đề: Trả lời: BT phóng xạ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:07:27 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Để đo chu kỳ của chất phóng xạ, người ta dùng một máy đếm xung, trong t1 giở đầu tiên máy đếm được n1 xung, trong t2=2t1 giờ tiếp máy đếm được n2=9/64 n1 xung. Chu  kỳ bán rã T:
A.t1/3
B.t1/2
C.t1/4
D.t1/6

Mọi người giải hộ mình bài này

bạn xem link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7850.0