Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: stupid9 trong 08:47:29 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7957Tiêu đề: Tính thời gian i=Io/2
Gửi bởi: stupid9 trong 08:47:29 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Dòng điện xoay chiều qua 1 đoạn mạch có bỉu thức i=Io.cos(120pi.t-pi/3) (A). Thời điểm thứ 2009 có i=Io/căn2 là?


Cho mình xin cách giải bài này thế nào ạ?

Thời điểm thứ 2009 tức là sao ?


Tiêu đề: Trả lời: Tính thời gian i=Io/2
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:18:56 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Dòng điện xoay chiều qua 1 đoạn mạch có bỉu thức i=Io.cos(120pi.t-pi/3) (A). Thời điểm thứ 2009 có i=Io/căn2 là?


Cho mình xin cách giải bài này thế nào ạ?

Thời điểm thứ 2009 tức là sao ?

phải nói là thời điểm cường độ dòng điện [tex]i = \frac{I_0}{\sqrt{2}}[/tex] lần thứ 2009.

t = 0: [tex]i = \frac{I_0}{2}[/tex] và đang tăng( tương tự dao động điều hòa, v > 0 vì [tex]\varphi < 0[/tex]
).

trong 1T, dòng điện có cường độ [tex]i = \frac{I_0}{\sqrt{2}}[/tex] 2 lần. sau 1004T thì được 2008 lần, và lúc này [tex]i = \frac{I_0}{2}[/tex] và đang tăng, chỉ cần sau đó ( T/8 - T/12 ) thì

[tex]i = \frac{I_0}{\sqrt{2}}[/tex] lần thứ 2009.

vậy đáp số là 1004T + ( T/8 - T/12 ) = 16,73 s
hình này mình vẽ chu kì thứ 1004 một phần nhỏ trong chu kì thứ 1005