Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 02:26:47 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7949Tiêu đề: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: mR.skT trong 02:26:47 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình giải bài tập điện xoay chiều dưới ạ.
Câu 1. Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể, nối 2 cực cảu máy với mạch RLC nối tiếp, khi hai roto có hai cặp cực, quay với tốc độ n vòng/phút thì mạch sảy ra cộng hưởng và ZL=R cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là I. nếu roto có 4 cặp cực mà cũng quay với tốc độ n vòng/phút (từ thông cực đại qua một vòng đây stato ko đổi số vòng dây stato ko đổi) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là?
a. 4I/căn13 b. 2I/căn7 c. 2I d. 2I[tex]\sqrt{13}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 11:31:20 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
TH1: f=2n thì Zl=Zc=R và I=U/R
TH2 f’=4n=2f nên Zl’=2Zl, Zc’=Zc/2, U’=2U
[tex]I'=\frac{U'}{\sqrt{R^{2}+(Zl'-Zc')^{2}}}=\frac{2U}{\sqrt{R^{2}+(2R-R/2)^{2}}}=4I/\sqrt{13}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: mR.skT trong 11:32:28 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Câu 2. lần lượt chiếu vào ca tốt một tế bào quang điện các bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda 1 = \frac{\lambda o}{a}[/tex] và [tex]\lambda 2 =\frac{\lambda o}{a^{2}}[/tex] với a>1 và [tex]\lambda o[/tex] là giới hạn quang điện làm catot. Tỉ số hiệu điện thế Uh1/Uh2 tương ứng với hai bước songsnayf là?
a. 1a2 b. 1/(a+1) c. 1/(a2+1) d. 1/a

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 11:41:29 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
[tex]\frac{hc}{\lambda 1}=A+ eUh1\Rightarrow a\frac{hc}{\lambda 0}-\frac{hc}{\lambda 0}=Uh1[/tex]
tuong tu [tex]a^{2}\frac{hc}{\lambda 0}-\frac{hc}{\lambda 0}=eUh2\Rightarrow Uh1/Uh2=(1-a)/(1-a^{2})=1/(1+a)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: mrprophet trong 12:04:06 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Còn bài nào nữa không bạn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: mR.skT trong 12:06:35 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Câu 3. Đặt điện áp xoay chiều u=Uocos(100pit) V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R=100[tex]\sqrt{3}\Omega[/tex], cuộn dây có L=2/pi (H), và C=100/pi [tex]\mu F[/tex]. Tại thời điểm khi điện áp tức thời có giá trị bằng nửa giá trị cực đại thì cương độ dòng điện tức thời trong mạch i=0,5[tex]\sqrt{3}[/tex] A. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ?
a. 200v b. 100v c. 100can2 v d. 50can2 V


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: KPS trong 12:48:38 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Câu 3. Đặt điện áp xoay chiều u=Uocos(100pit) V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R=100[tex]\sqrt{3}\Omega[/tex], cuộn dây có L=2/pi (H), và C=100/pi [tex]\mu F[/tex]. Tại thời điểm khi điện áp tức thời có giá trị bằng nửa giá trị cực đại thì cương độ dòng điện tức thời trong mạch i=0,5[tex]\sqrt{3}[/tex] A. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ?
a. 200v b. 100v c. 100can2 v d. 50can2 V


[tex]Z_L=200,Z_C=100=> tan\varphi=\frac{Z_L - Z_C}{R}=\sqrt{3} ==> \varphi=\pi/6[/tex]
==> i lệch pha [tex]\pi/6[/tex] so với u.
[tex]=> \frac{I_{o}.\sqrt{3}}{2}=0,5\sqrt{3} => I_o=1 ==> I=1/\sqrt{2}==> U_c=I.Z_c=50\sqrt{2}V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: mR.skT trong 01:03:54 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
câu 4. bài dao động cơ
cho hai dao đôg điều hòa cùng phương cùng tần số x1=Acos(Wt+2pi/3), x2=Bcos(Wt -pi/6), biết giao đôg tong hợp có pt x=5cos(Wt+phi), biên độ giao động B đạt cuc đại khi biên độ A bẳng?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 01:13:55 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
cau 3: 100[tex]\sqrt{2}[/tex]
[tex]cos(100pi.t)=0.5\Rightarrow 100pi.t=+-\Pi /3[/tex]
[tex]0,5\sqrt{3}=I\sqrt{2}cos(\Pi /3-\Pi /6)\Rightarrow I=0,5\sqrt{2}\Rightarrow Uc=100\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: mR.skT trong 01:18:04 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
tks bạn, nhưng kết quả là I=0,5can2 => Uc=I.zC=50can2 mà?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 01:29:21 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Uk nhìn nhầm thế này hôm sau thi cử chét mất


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:51:15 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Câu 2. lần lượt chiếu vào ca tốt một tế bào quang điện các bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda 1 = \frac{\lambda o}{a}[/tex] và [tex]\lambda 2 =\frac{\lambda o}{a^{2}}[/tex] với a>1 và [tex]\lambda o[/tex] là giới hạn quang điện làm catot. Tỉ số hiệu điện thế Uh1/Uh2 tương ứng với hai bước songsnayf là?
a. 1a2 b. 1/(a+1) c. 1/(a2+1) d. 1/a

[tex]W_{d1} = \frac{hc}{\lambda 1} - \frac{hc}{\lambda o} = \frac{hc}{\lambda _{o}}(a - 1)[/tex]

[tex]W_{d2} = \frac{hc}{\lambda 2} - \frac{hc}{\lambda o} = \frac{hc}{\lambda _{o}}(a^2 - 1)[/tex]

[tex]\frac{U_{h1}}{U_{h2}} = \frac{W_{d1}}{W_{d2}} = \frac{a-1}{a^2-1} = \frac{1}{a+1}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Điện xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:55:21 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
câu 4. bài dao động cơ
cho hai dao đôg điều hòa cùng phương cùng tần số x1=Acos(Wt+2pi/3), x2=Bcos(Wt -pi/6), biết giao đôg tong hợp có pt x=5cos(Wt+phi), biên độ giao động B đạt cuc đại khi biên độ A bẳng?

Giống bài này: LINK (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7427.msg34648#msg34648)