Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 10 => Tác giả chủ đề:: thang96 trong 11:55:58 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7946Tiêu đề: Bài toan tương tac 2 khối khi trong xi lanh
Gửi bởi: thang96 trong 11:55:58 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Một xi lanh kín nằm ngang, tiết diện S=[tex]20cm^{2}[/tex],chiều dài 70cm ở chính giữa là một pít-tông cách nhiệt.ở 2 phần đều có khối lượng khí như nhau, ơ nhiệt độ 27 độ C.và áp suất 1atm . Để cho pít tông chuyển động sang trái 2cm thì phải đun nóng khí của bên nào lên, lên bao nhiêu,
và áp suất của khí sau khi pít tông dịch chuyển.Biểu diễn quá trình thay đổi khí trên hệ tọa độ P-V
(của mỗi ngăn)