Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 10:36:04 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7936Tiêu đề: Một bài điện và một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:36:04 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
1/Một dòng điện qua điện trởi thuần biến thiên điều hòa theo thời gian:trong $\frac{1T}{3}$ cường độ dòng điện không đổi và bằng 1 A, trong $\frac{2T}{3}$ còn lại cường độ dòng điện không đổi và bằng -2A.Hỏi giá trị hiệu dụng của dòng điện?
2/Một sợi dây đàn hồi dài 90cm có 2 đầu cố định.Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng.Biên độ tại bụng là 3cm.Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm.Khoảng cách ON là bao nhiêu ?
   
   Đây là 2 bài tập mà em thắc mắc mong thầy cô cùng các bạn giải giúp,em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện và một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: kydhhd trong 11:38:14 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
cau2:Bước sóng [tex]\lambda =2.90:3=60cm[/tex]
Biên độ sóng tại N    An=ASin[tex]2\Pi \frac{x}{\lambda }\Rightarrow si2\Pi \frac{x}{\lambda }=1,5:3=0,5\Rightarrow 2\Pi \frac{x}{60}=\frac{\Pi }{6}\Rightarrow x=5cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện và một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: Học Sinh Cá Biệt trong 11:41:52 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
bạn giải lại chỗ bước sóng An đi mình chưa hiểu dõ:(


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện và một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: kydhhd trong 11:52:14 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
ĐK để có sóng dừng 2 đầu là 2 nút AB=k(lamđa/2)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện và một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: kydhhd trong 11:54:21 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
cÔng thức biên độ sóng tai 1 điểm cách nút đó


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện và một bài sóng dừng hay
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:27:34 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
1/Một dòng điện qua điện trởi thuần biến thiên điều hòa theo thời gian:trong [tex]/frac{1T}{3}[/tex] cường độ dòng điện không đổi và bằng 1 A, trong [tex]/frac{2T}{3}[/tex] còn lại cường độ dòng điện không đổi và bằng -2A.Hỏi giá trị hiệu dụng của dòng điện?

   
  Thầy nào giúp em giải giúp em câu này,em xin chân thành cảm ơn !