Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 08:00:41 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7934Tiêu đề: lý Thuyết lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 08:00:41 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Chọn phát biểu sai
A.Tần số của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn tần số của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.
B.Sự phát sáng của các tinh thể khi bị kích thích bằng ánh sáng thích hợp là sự lân quang
C.Thời gian phát quang của các chất khác nhau có giá trị khác nhau.
D.Sự phát quang của các chất chỉ xảy ra khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.


Tiêu đề: Trả lời: lý Thuyết lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:17:20 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Chọn phát biểu sai
A.Tần số của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn tần số của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.
B.Sự phát sáng của các tinh thể khi bị kích thích bằng ánh sáng thích hợp là sự lân quang
C.Thời gian phát quang của các chất khác nhau có giá trị khác nhau.
D.Sự phát quang của các chất chỉ xảy ra khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

Câu A. Các nguyên tử hay phân tử hấp thụ photon chuyển lên trang thái kích. Ở trạng thái kích thích các nguyên tử hay phân tử có thể va chạm với nguyên tử hay phân tử khác mất đi một phần năng lượng ==> Khi trở về trạng thái bình thường nó phát ra photon có năng lượng nhỏ hơn, tức có f nhỏ hơn