Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ctckvl trong 05:41:33 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7931Tiêu đề: 3 câu quang điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: ctckvl trong 05:41:33 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
(http://nl9.upanh.com/b5.s26.d2/2ec0d202d9241a46e5333a50b0ce1e37_43772069.1.bmp) (http://www.upanh.com/1_upanh/v/erxadv7harr.htm)


Các thấy và các bạn giúp mình với !


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu quang điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: remby trong 08:40:44 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
bài 23: sd CT này nè bạn
q=Uh*R/k
Uh: hiệu điện thế hãm
R: bán kính quả cầu
k=9 *10^9
->A

Bài 44: CT Rmax=2d * căn của(U hãm/U AK)
-> A
 Bài 38: cũng sd CT như bài 44


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu quang điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: ctckvl trong 12:38:53 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Cách giải thích của bạn mình chưa hiểu, bạn có thể giải thích rõ hơn không