Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ctckvl trong 05:22:13 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7929Tiêu đề: Nhờ các thầy giúp mấy câu trong đề thi thử
Gửi bởi: ctckvl trong 05:22:13 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
1.Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên măt phẳng nằm ngang: m=0,1 kg, Vmax=1m/s, [tex]\mu[/tex]
=0.05. Tinh v khi vật đi được 10cm.
A. 0.95cm/s   B 0.3cm/s  C  0.95m/s   D 0.3m/s (Hix không hiểu gì)

2.Có 3 nguồn âm có tần số 20,40,60Hz. Khi tổng hợp chúng lại thành một nguồn âm thì f=?
A. 60   B.120    C.40   D.20   (Hz)

Mong thầy cô cùng các ban giải giúp!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy giúp mấy câu trong đề thi thử
Gửi bởi: ctckvl trong 05:30:55 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Xin lỗi mấy thấy, bài 1 đề sai.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy giúp mấy câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:41:33 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Trích lời giải của thầy Dương:


Có 3 nguồn âm có tần số 20Hz, 40Hz và 60Hz khi tổng hợp chúng lại thành một nguồn âm thì tần số là:
A: 60Hz. B: 120Hz. C: 40Hz. D: 20Hz.Xem âm có tần số 20Hz là âm cơ bản thì các âm có tần số 40Hz và 60Hz là các họa âm của nó. Vậy âm tổng hợp có tần số 20Hz