Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 10 => Tác giả chủ đề:: kst_1996 trong 04:59:43 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7928Tiêu đề: Bài ôn tập học kì II
Gửi bởi: kst_1996 trong 04:59:43 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Một tên lửa 10 khối lượng 10 tấn đang bay với vận tốc 200m/s thì phụt ra tức thời 0.5 tấn khí với vận tốc 500m/s đối với tên lửa. TÍnh vận tốc của tên lửa sau khi phụt khí ra phía sau. Bỏ qua lực hấp dẫn của trái đất và sức cảm của không khí.Bài 2: Một sũng có khối lượng 40kg được đặt trên mặt đất nằm ngang. Bắn một viên đạn khối lượng 300g theo phương nằm ngang. Vận tốc của đạn là 120m/s. Tính vận tốc giật lùi v' của súng.Bài 3: Một vật có khối lượng 200g được thả rơi không vận tốc từ điểm O cách mặt đất 80m. Bỏ qua ma sát và cho g=10m/s2.
a)áp dụng định luật bảo toàn cơ năng. tìm:
- Vận tốc khi vật chạm đất tại M
- Độ cao của vật khi nó rơi đến điểm N có vận tốc 20m/s
- Động năng khi vật rơi đến điểm K biết tại K vật có động năng bằng 9 lần thế năng.
b)áp dụng định lý động năng, tìm:
- Vận tốc khi vật rơi đến điểm Q cách mặt đất 35m
- Quãng đường rơi từ Q đến điểm KBài 4:Một vật có khối lương m=200g được ném ngang từ độ cao H = 25m với vận tốc v0=5m/s. TÍnh động năng và thế năng của vật ở cuối giây thứ hai bỏ qua sức cản của không khí và g=10m/s2Bài 5:Một vật đươc ném thẳng lên cao với vận tốc 10m/s. Lấy g=10m/s2
a) tìm độ cao cực đại của vật
b) ở độ cao nào thì thế năng = động năng? ở độ cao nào thì thế năng = 1/2 động năng?Em xin chân thành cảm ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài ôn tập học kì II
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:13:41 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Một tên lửa 10 khối lượng 10 tấn đang bay với vận tốc 200m/s thì phụt ra tức thời 0.5 tấn khí với vận tốc 500m/s đối với tên lửa. TÍnh vận tốc của tên lửa sau khi phụt khí ra phía sau. Bỏ qua lực hấp dẫn của trái đất và sức cảm của không khí.

dùng bảo toàn động lượng: [tex]M.\vec{V} = (M-m).\vec{V'} + m.\vec{v}[/tex]

chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của tên lửa, phá vecto: [tex]M.V = (M-m).V' - m.v[/tex]

[tex]\Rightarrow V' = 236,84 m/s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài ôn tập học kì II
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:31:39 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Bài 2: Một sũng có khối lượng 40kg được đặt trên mặt đất nằm ngang. Bắn một viên đạn khối lượng 300g theo phương nằm ngang. Vận tốc của đạn là 120m/s. Tính vận tốc giật lùi v' của súng.

trước khi bắn súng nằm yên nên V = 0 => động lượng trước khi bắn bằng 0.
ngay sau khi bắn, dùng bảo toàn động lượng:

[tex]M\vec{0} = (M-m).\vec{v'} + m\vec{v}[/tex]

chọn chiều dươngla2 chiều chuyển động, phá pt vecto ta được:

[tex]0 = (M-m).v' - m.v[/tex] [tex]\Rightarrow v' = 0,907 m/s[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài ôn tập học kì II
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:45:19 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Bài 5:Một vật đươc ném thẳng lên cao với vận tốc 10m/s. Lấy g=10m/s2
a) tìm độ cao cực đại của vật
b) ở độ cao nào thì thế năng = động năng? ở độ cao nào thì thế năng = 1/2 động năng?

a) [tex]\frac{1}{2}m(v_0)^2 = mgh_m_a_x[/tex] [tex]\Rightarrow h_m_a_x = 5m[/tex]

b) khi [tex]W_d = W_t \Leftrightarrow W = 2W_t[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{1}{2}m(v_0)^2 = 2mgh[/tex] [tex]\Rightarrow h = 2,5 m[/tex]

khi [tex]W_t = 1/2W_d \Leftrightarrow W = 3W_t[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{1}{2}m(v_0)^2 = 3mgh'[/tex] [tex]\Rightarrow h' = 1,67 m[/tex]