Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 04:51:13 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7927Tiêu đề: một bài trong đề thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 04:51:13 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em giải quyết bài này

Một vật m được treo vào con lắc, có chiều dài l.Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch sợi dây so với phương thẳng đứng với góc 60 độ rồi thả nhẹ, g=10 m/s2.Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là?
A. a = 0 m/s2                B. a=/3 m/s2            C. a=10/3 m/s2              D./3  m/s2


Tiêu đề: Trả lời: một bài trong đề thi thử đại học
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:11:13 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em giải quyết bài này

Một vật m được treo vào con lắc, có chiều dài l.Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch sợi dây so với phương thẳng đứng với góc 60 độ rồi thả nhẹ, g=10 m/s2.Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là?
A. a = 0 m/s2                B. a=/3 m/s2            C. a=10/3 m/s2              D./3  m/s2

- Lực căng của dây khi dây treo lệch góc [tex]\alpha[/tex]: [tex]T = mg(3cos\alpha - 2cos\alpha _{o})[/tex]

- T = mg ==> [tex]cos\alpha = \frac{1 + 2cos\alpha _o}{3} = \frac{2}{3} ==> sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}[/tex]

+ Gia tốc hướng tâm: [tex]a_{ht} = \frac{v^{2}}{l} = \frac{2gl(cos\alpha - cos\alpha _o)}{l} = \frac{1}{3}g[/tex]

+ Gia tốc tiếp tuyến: [tex]a_{tt} = gsin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}g[/tex]

Gia tốc toàn phần của vật: [tex]\sqrt{a_{tt}^{2} + a_{ht}^{2}} =[/tex]

Sao chả có đáp án nhỉ  :-[
Tiêu đề: Trả lời: một bài trong đề thi thử đại học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:13:20 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em giải quyết bài này

Một vật m được treo vào con lắc, có chiều dài l.Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch sợi dây so với phương thẳng đứng với góc 60 độ rồi thả nhẹ, g=10 m/s2.Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là?
A. a = 0 m/s2                B. a=/3 m/s2            C. a=10/3 m/s2              D./3  m/s2
ĐS gì thiếu đủ thứ, cách làm nè
Ta có công thức [tex]T=mg(3cos(\alpha)-2cos(\alpha_0)) [/tex]
[tex]==> 3cos(\alpha)=1+2cos(60)=2[/tex]
[tex]==>\alpha==> a_t=gsin(\alpha)[/tex]
[tex]==> a_n=\frac{v^2}{l}=\frac{2gl(cos(\alpha)-cos(\alpha_0))}{l}[/tex]
[tex]==> a_n=2g(cos(\alpha)-cos(\alpha_0))[/tex]
[tex]==> a=\sqrt{a_n^2+a_t^2}[/tex]