Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: halinhphan trong 10:54:57 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7918Tiêu đề: Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: halinhphan trong 10:54:57 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp
Electron chuyển động đến gần một ion âm điện tích lớn gấp 3 lần điện tích electron. Tại thời điểm ban đầu electron nằm rất xa ion và có vận tốc v = 105 m/s. hỏi electron có thể tiến đến gần ion âm tại vị trí ngắn nhất r bằng bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 11:08:52 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Độ tăng thế năng tương tác bằng độ giảm động năng
[tex]\Delta Wt=\Delta Wd\Rightarrow k\frac{e.3e}{r}=\frac{1}{2}mv^{2}\Rightarrow r=.....[/tex]
Thay số tính được r, xem v=105m/s hay v=10mũ5 m/s


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: tasa1220 trong 09:56:22 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Cho em hỏi: "Độ tăng thế năng" trong trường hợp điện trường là gì vậy?
Cái này em chưa được học ở trường.