Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thesea trong 10:17:19 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7916Tiêu đề: Lực căng dây con lắc đơn cần giúp đỡ.
Gửi bởi: thesea trong 10:17:19 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Có một bài trong đề thi thử cần giúp đỡ

"Một vật khối lượng m được treo bằng sợi dây không dãn. Vật khác có khối lượng cũng là m chuyển động theo phương ngang với vận tốc v đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật trên. Hỏi lực căng dây ngay sau khi va chạm"

Nếu viết định luật II cho trường hợp này, ta có:
T-P=mv^2/ l

Mặt khác: vì va chạm đàn hồi xuyên tâm và hai vật có cùng khối lượng nên vận tốc của vật m (của con lắc đơn) ngay sau khi va chạm cũng là v

Vậy: T=mg + mv^2/l

Nhưng đáp án lại là: T= m(1-v^2/4gl).

Vậy cách giải của em sai hay đáp án sai?

Mong các thầy giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây con lắc đơn cần giúp đỡ.
Gửi bởi: kydhhd trong 10:28:01 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Đáp án sai


Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây con lắc đơn cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:42:36 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Có một bài trong đề thi thử cần giúp đỡ

"Một vật khối lượng m được treo bằng sợi dây không dãn. Vật khác có khối lượng cũng là m chuyển động theo phương ngang với vận tốc v đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật trên. Hỏi lực căng dây ngay sau khi va chạm"

Nếu viết định luật II cho trường hợp này, ta có:
T-P=mv^2/ l

Mặt khác: vì va chạm đàn hồi xuyên tâm và hai vật có cùng khối lượng nên vận tốc của vật m (của con lắc đơn) ngay sau khi va chạm cũng là v

Vậy: T=mg + mv^2/l

Nhưng đáp án lại là: T= m(1-v^2/4gl).

Vậy cách giải của em sai hay đáp án sai?

Mong các thầy giúp đỡ.

 ~O) Nếu va chạm là đàn hồi, xuyên tâm thì vận tốc của vật nặng con lắc sau va chạm là: [tex]v_{2}=v_{0}[/tex]

Ta có: [tex]T-P=\, ma[/tex]

[tex]\Leftrightarrow T-mg=m\frac{v_{2}^{2}}{l}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow T-mg=m\frac{v_{0}^{2}}{l}[/tex]

[tex]\Rightarrow T=mg + m\frac{v_{0}^{2}}{l}[/tex]

 ~O) Nếu là va chạm mềm:

Vận tốc con lắc ngay sau va chạm:

[tex]v_{2}=\frac{v_{0}}{2}[/tex]

Ta có: [tex]T-P=\, ma[/tex]

[tex]\Leftrightarrow T-mg=m\frac{v_{2}^{2}}{l}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow T-mg=m\frac{v_{0}^{2}}{4l}[/tex]

[tex]\Rightarrow T=mg + m\frac{v_{0}^{2}}{4l}[/tex]

 ~O) Vậy thì trường hợp nào đáp án cũng sai hết, em làm đúng rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Lực căng dây con lắc đơn cần giúp đỡ.
Gửi bởi: kydhhd trong 10:48:55 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Thầy ơi cho va chạm đàn hồi xuyên tâm mà, có cần xét va chạm mềm không ạ