Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 10:14:52 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7915Tiêu đề: Một bài tìm gia tốc con lắc đơn
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 10:14:52 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Một vật m được treo vào con lắc, có chiều dài l.Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch sợi dây so với phương thẳng đứng với góc 60 độ rồi thả nhẹ, g=10 m/s2.Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là?
A. a = 0 m/s2                B. a=[tex]10\sqrt{5}[/tex]/3 m/s2            C. a=10/3 m/s2              D.[tex]10\sqrt{6}[/tex]/3  m/s2