Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Yennhi10594 trong 10:54:46 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7910Tiêu đề: BT phan ung hat nhan.mog duoc giai dap
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 10:54:46 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
Thay oi.dạng bai bên dưới viết PT phan ứng hat nhân như thế nao a?
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/09981.jpg)

tiếp câu nưa.nhờ thầy giải đáp dùm a
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/01122.jpg)
(Câu này Đ/a A.tấn  ,nhưg e muốn hỏi sao không phải là Đ/a B.10^-27kg a.


Tiêu đề: Trả lời: BT phan ung hat nhan.mog duoc giai dap
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:06:01 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012

Thay oi.dạng bai bên dưới viết PT phan ứng hat nhân như thế nao a?

(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/09981.jpg)


[tex]^{4}_{2}He + ^{14}_{7}N \rightarrow ^{1}_{1}H + ^{17}_{8}O[/tex]

Độ hụt khối:

[tex]\Delta m =\left( m_{He}+ m_{N} \right)-\left(m_{H}+m_{O} \right)[/tex]

[tex]\Delta m =-1,3.10^{-3}u[/tex] < 0 phản ứng thu năng lượng

Còn lại em tự tính, đáp án C.

tiếp câu nưa.nhờ thầy giải đáp dùm a

(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/01122.jpg)

(Câu này Đ/a A.tấn  ,nhưg e muốn hỏi sao không phải là Đ/a B.10^-27kg a.


Vì [tex]1u=1,66055.10^{-27}\: kg[/tex]