Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 08:28:11 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7906Tiêu đề: 2 bài lý đề số 1 của thầy Hồ Hoàng Việt
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:28:11 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
1/Một dòng điện qua điện trởi thuần biến thiên điều hòa theo thời gian:trong 1/3 chu kỳ cường độ dòng điện không đổi và bằng 1 A, trong 2/3 chu kỳ còn lại cường độ dòng điện không đổi và bằng -2A.Hỏi giá trị hiệu dụng của dòng điện?
2/Một sợi dây đàn hồi dài 90cm có 2 đầu cố định.Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng.Biên độ tại bụng là 3cm.Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1 cm.Khoảng cách ON là bao nhiêu ?