Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ankenz trong 02:59:24 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7903Tiêu đề: 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: ankenz trong 02:59:24 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
(http://i.bocau.net/di-A586.jpg)
thầy cô, các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài sóng cơ
Gửi bởi: havang1895 trong 06:08:09 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
(http://i.bocau.net/di-A586.jpg)
thầy cô, các bạn giải giúp


Biên độ dao động tổng hợp: A = 2.2.cos(pi.(d1 - d2)/lamda + pi/4)
A max khi: (d2 - d1)/lamda + 1/4 = k --> d1 - d2 = (k - 1/4).lamda = (k - 1/4).2
Với điểm M: d1 - d2 = 4 --> k = 2,25.
Vậy cực đại xa S2 nhất trên đoạn MS2 ứng với k = 3: d1 - d2 = 5,5cm
Mặt khác do tỉ lệ 6 8 10 nên S2M vuông góc với S1S2 nên: d1^2 - d2^2 = 8^2 = 64 --> d2 + d1 = 128/11

d2 = 3,068cm --> chọn A