Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cucai trong 02:31:31 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7901Tiêu đề: hai bai kho, khong giai duoc
Gửi bởi: cucai trong 02:31:31 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
nho cac thay co xem giup bai này và cho biet cách giai:
bai 1: Mot con lac lo xo co khoi luong m=100g dao dong dieu hoa. cu sau nhung thoi gian 0,1s thi vạt tro lai li do doi xung li do ban dau(0#x#A). Do cung lo xo la
A. 111N/m     B. 1000N/m    C. 200N/m    D. 250N/m
em giai thu chi duoc ket qua 25N/m khong co trong các dap an.


bai 2: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng nhau, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu?
   A. không đổi   B. 1/4   C. 0,5can3   D. 1/2


Tiêu đề: Trả lời: hai bai kho, khong giai duoc
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:50:36 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
nho cac thay co xem giup bai này và cho biet cách giai:
bai 1: Mot con lac lo xo co khoi luong m=100g dao dong dieu hoa. cu sau nhung thoi gian 0,1s thi vạt tro lai li do doi xung li do ban dau(0#x#A). Do cung lo xo la
A. 111N/m     B. 1000N/m    C. 200N/m    D. 250N/m
em giai thu chi duoc ket qua 25N/m khong co trong các dap an.

Vị trí đề bài nêu chính là x = [tex]x = A\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex] hoặc [tex]x = - A\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]

Thời gian 0,1s chính là T/2 => T = 0,2s => k


Tiêu đề: Trả lời: hai bai kho, khong giai duoc
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:55:07 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
nho cac thay co xem giup bai này và cho biet cách giai:

bai 2: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng nhau, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu?
   A. không đổi   B. 1/4   C. 0,5can3   D. 1/2

Tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng nhau thì năng lượng trong mỗi tụ bằng 1/4 năng lượng toàn phần W .

Khi bị đánh thủng năng lượng toàn phần lúc sau W' = 3W/4

[tex]\frac{LI'_{0}^{2}}{2} = \frac{3}{4}\frac{LI_{0}^{2}}{2} \Rightarrow I'_{0} = I_{0} \frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]