Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Yennhi10594 trong 08:27:34 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7896Tiêu đề: Hoi Bt phong xa.
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 08:27:34 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Cho một khối chất phóng xạ có độ phóng xạ Ho, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau. chu kì bán rã của chúng lần lượt là T1= 2s, T2= 3s. sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là :
A. 3Ho/16 B.3Ho/8 C. 5Ho/8 D. 5Ho/16
( đây là câu trong đề thi thử lần 4 của KHTN .nhờ mọi người giải chi tiết giúp mình với! mình cảm ơn nhiều )


Tiêu đề: Trả lời: Hoi Bt phong xa.
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:01:15 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Cho một khối chất phóng xạ có độ phóng xạ Ho, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau. chu kì bán rã của chúng lần lượt là T1= 2s, T2= 3s. sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là :
A. 3Ho/16 B.3Ho/8 C. 5Ho/8 D. 5Ho/16
( đây là câu trong đề thi thử lần 4 của KHTN .nhờ mọi người giải chi tiết giúp mình với! mình cảm ơn nhiều )

Bài này có một thành viên đã giải rồi, nhưng không nhớ vị trí cụ thể ! Giải chi tiết lại cho em :

Gọi [tex]N_{0}[/tex] là số hạt ban đầu của mỗi loại. Độ phóng xạ ban đầu của chúng lần lượt là :

[tex]H_{01}=\frac{ln2}{T_{1}}N_{0}[/tex] và [tex]H_{02}=\frac{ln2}{T_{2}}N_{0}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{H_{02}}{H_{01}}=\frac{T_{1}}{T_{2}} = \frac{2}{3}[/tex]

Độ phóng xạ ban đầu của hợp chất [tex]H_{0}= H_{01}+H_{02}= \frac{5}{3} H_{01}[/tex] (1)

Sau 6h độ phóng xạ của mỗi chất lần lượt là[tex]H_{1}= H_{01}2^{-6/2} = \frac{H_{01}}{8}[/tex]

[tex]H_{2}= H_{02}2^{-6/3} = \frac{H_{02}}{4}= \frac{H_{01}}{6}[/tex]

Độ phóng xạ của hợp chất lúc này : [tex]H = H_{1}+H_{2}= \frac{7H_{01}}{24}[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta có [tex]H = \frac{7H_{0}}{40}[/tex]

Không có đáp án đúng !