Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: minhson111 trong 09:05:24 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7889Tiêu đề: Giải thích giúp em về hiện tượng tụ phóng điện ?
Gửi bởi: minhson111 trong 09:05:24 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Có phải là khi tụ được tích đầy điện tích thì nó mới có khả năng phóng điện ?? Nếu chưa được tích đầy điện thì nó không phóng điện được ?? giải thích giúp em nói như vậy có đúng không ?


Tiêu đề: Trả lời: Giải thích giúp em về hiện tượng tụ phóng điện ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:08:07 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
Có phải là khi tụ được tích đầy điện tích thì nó mới có khả năng phóng điện ?? Nếu chưa được tích đầy điện thì nó không phóng điện được ?? giải thích giúp em nói như vậy có đúng không ?

Câu hỏi của bạn phóng điện là sao? phóng điện giữa 2 bản tụ hay phóng điện trong mạch LC.
+ Nếu là phóng điện qua MT trong tụ (tụ thủng) ==> Q>=Qmax hay U>Umax (điện áp giới hạn 2 đầu tụ)
+ Nếu là phóng điện qua mạch LC thì không nhất thiết, miễn sao có dây nối 2 bản tụ là được