Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 06:22:10 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7887Tiêu đề: Một số bài thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:22:10 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em mấy bài này:

1. Hai vật m1=m2=0m5kg được gắn vào nhau rồi gắn vào lò xo có độ cứng K=10N/m (lò xo mắc vào m1) tạo ra con lắc lò xo dao động theo phương ngang.Bỏ qua mọi ma sát.Đưa con lắc đến vị trí lò xo nén 4cm rồi buông tay nhẹ.Biết rằng m1, m2 sẽ bị tách khỏi nhau nếu lực kéo của m1 vào m2 đạt tới trị số 1N.Kể từ khi buông tay sao bao lâu vật m1, m2 tách khỏi nhau?
A. pi/30 s             B. pi/20 s            C. pi/15s             D. pi/10s


2. Một vật có khối lượng m = 250g, đặt trên sàn. Dùng một lò xo có độ dài tự nhiên lo = 50cm, độ cứng K=100N/m móc vào vật đó để kéo vật đó lên bằng cách kéo đầu trên của lò xo chạy thẳng đều lên phía trên v = 0,4 m/s.Tìm độ dài cực đại của lò xo?
A. 52,5cm            B. 54,5cm           C. 55cm             D. 55,5 cm


3. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Young, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6[tex]\mu[/tex]m.Phía sau khe S1 đặt thêm bản mặt song song có chiết suất n=1,5.Bề dày e của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng tại tâm O của màn là cực tiểu?
A. 9,331 mm              B. 9,332mm             C. 9,333 mm                D. 9,334mm


4. Một nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản K.Bức xạ chiếu vào phải có bược sóng tối thiểu là bao nhiêu để khi bức xạ nguyên tử Hidro khoogn thể phát bức xạ nhìn thấy?
A. 0,1027 [tex]\mu[/tex]m        B. 0,4102 [tex]\mu[/tex]m        C. 0,1239[tex]\mu[/tex]m      D.0,6563 [tex]\mu[/tex]m
 


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài thi thử đại học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:53:48 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
2. Một vật có khối lượng m = 250g, đặt trên sàn. Dùng một lò xo có độ dài tự nhiên lo = 50cm, độ cứng K=100N/m móc vào vật đó để kéo vật đó lên bằng cách kéo đầu trên của lò xo chạy thẳng đều lên phía trên v = 0,4 m/s.Tìm độ dài cực đại của lò xo?
A. 52,5cm            B. 54,5cm           C. 55cm             D. 55,5 cm
+ Chọn hệ quy chiếu gắn vào đầu kéo lò xo ==> vật nặng chuyển động với vận tốc 0,4m/s hướng xuống.
+ Khi Fdh=mg vật bắt đầu rời MP [tex]==> v_{max}=0,4=A\omega ==> A=0,4/\sqrt{k/m}[/tex]
[tex]==> lmax=l0+\Delta L0+A = 54,5cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài thi thử đại học
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:55:01 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em mấy bài này:

1. Hai vật m1=m2=0m5kg được gắn vào nhau rồi gắn vào lò xo có độ cứng K=10N/m (lò xo mắc vào m1) tạo ra con lắc lò xo dao động theo phương ngang.Bỏ qua mọi ma sát.Đưa con lắc đến vị trí lò xo nén 4cm rồi buông tay nhẹ.Biết rằng m1, m2 sẽ bị tách khỏi nhau nếu lực kéo của m1 vào m2 đạt tới trị số 1N.Kể từ khi buông tay sao bao lâu vật m1, m2 tách khỏi nhau?
A. pi/30 s             B. pi/20 s            C. pi/15s             D. pi/10sXem bài giải (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7221.msg33698#msg33698)


3. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Young, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6[tex]\mu[/tex]m.Phía sau khe S1 đặt thêm bản mặt song song có chiết suất n=1,5.Bề dày e của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng tại tâm O của màn là cực tiểu?
A. 9,331 mm              B. 9,332mm             C. 9,333 mm                D. 9,334mmXem ở đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7112.msg33053#msg33053)


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 05:54:46 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
Ở bài 3. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Young, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6m.Phía sau khe S1 đặt thêm bản mặt song song có chiết suất n=1,5.Bề dày e của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng tại tâm O của màn là cực tiểu?
A. 9,331 mm              B. 9,332mm             C. 9,333 mm                D. 9,334mm

Theo như cách giải thì i/2 = [(n-1). e. D] / a => [tex]\lambda[/tex] / 2 = (n-1).e Từ đó tìm được bề dày e, nhưng lại không có đáp án đúng.Tại sao lại như thế ạ?
 


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:01:14 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
Và còn bài 4 nữa ạ, mọi người giải thích giùm e tại sao ra đáp án A được không ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài thi thử đại học
Gửi bởi: havang1895 trong 06:14:27 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
Và còn bài 4 nữa ạ, mọi người giải thích giùm e tại sao ra đáp án A được không ạ!

 Để phát ra bức xạ nhìn thấy thì nó phải chuyển lên ít nhất là mức 3, qđạo M ứng với bước sóng 1027.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài thi thử đại học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:18:47 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
Ở bài 3. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Young, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6m.Phía sau khe S1 đặt thêm bản mặt song song có chiết suất n=1,5.Bề dày e của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng tại tâm O của màn là cực tiểu?
A. 9,331 mm              B. 9,332mm             C. 9,333 mm                D. 9,334mm

Theo như cách giải thì i/2 = [(n-1). e. D] / a => [tex]\lambda[/tex] / 2 = (n-1).e Từ đó tìm được bề dày e, nhưng lại không có đáp án đúng.Tại sao lại như thế ạ?
 
[tex]\lambda=0,6\mu m?[/tex]
+[tex]i=0,6.10^{-3}.D/a[/tex]
+Để cực tiểu Độ dịch chuyển phải bằng số lẻ i/2 ==>
[tex](2k+1).i/2=(n-1).e.D/a ==> (2k+1)0,6.10^{-3}= e[/tex]
Em thế lần lượt k=0 đến lớn tìm e phù hợp ĐA.