Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhcoibg trong 04:24:55 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7886Tiêu đề: 2 bài cần được giúp đỡ
Gửi bởi: thanhcoibg trong 04:24:55 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
 Bài 1
Cho phản ứng hạt nhân
 P+Be(9 4)---->Li(6 3) +He(4 2)+2.15MeV
Biết prôtôn có động năng là Kp=5.45 MeV , hạt nhân Be(9 4) đứng yên , tỷ số vận tốc của hạt He(4 2) va hạt nhan Li la  vHe/vLi = 4/3 . Động năng của hạt là
 A. 3.325 MeV
B.3.478MeV
C.4.122MeV
D.7.642MeV
Bài 2
Người ta dùng hạy prôtôn bắn vào hạt nhân Li(7 3) đứng yên để gây ra PU
 p+Li(7 3)---> 2[tex]\alpha[/tex]

Biết pu trên là phản ứng toả năng lượng và hai hạt anpha tạo thành có cùng động năng . Lấy khối lưọng các hạt nhân theo đơn  vị u gần đúng số khối của chúng . Góc phi giữa hướng chuyển động của các hạt anpha bay ra có thể là
A. Bất kì
B.60 độ
C.120 độ
D. 160 độ


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài cần được giúp đỡ
Gửi bởi: proC2nc trong 04:54:18 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Bài 1
Cho phản ứng hạt nhân
 P+Be(9 4)---->Li(6 3) +He(4 2)+2.15MeV
Biết prôtôn có động năng là Kp=5.45 MeV , hạt nhân Be(9 4) đứng yên , tỷ số vận tốc của hạt He(4 2) va hạt nhan Li la  vHe/vLi = 4/3 . Động năng của hạt là
 A. 3.325 MeV
B.3.478MeV
C.4.122MeV
D.7.642MeV
Bài 2
Người ta dùng hạy prôtôn bắn vào hạt nhân Li(7 3) đứng yên để gây ra PU
 p+Li(7 3)---> 2[tex]\alpha[/tex]

Biết pu trên là phản ứng toả năng lượng và hai hạt anpha tạo thành có cùng động năng . Lấy khối lưọng các hạt nhân theo đơn  vị u gần đúng số khối của chúng . Góc phi giữa hướng chuyển động của các hạt anpha bay ra có thể là
A. Bất kì
B.60 độ
C.120 độ
D. 160 độ
BÀi 2:
gọi năng lượng tỏa ra là K.
ta có Kp+K=2Ka
K=2Ka-Kp>0(do pư tỏa năng lượng)
suy ra Kp/Ka<2
gọi phi là góc giữa 2 hạt anpha
cosphi=(Kp*mp)/(2Ka*ma)-1<-3/4
suy ra phi>138.59
suy ra phi=160.D đúng


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài cần được giúp đỡ
Gửi bởi: proC2nc trong 04:58:42 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Bài 1
Cho phản ứng hạt nhân
 P+Be(9 4)---->Li(6 3) +He(4 2)+2.15MeV
Biết prôtôn có động năng là Kp=5.45 MeV , hạt nhân Be(9 4) đứng yên , tỷ số vận tốc của hạt He(4 2) va hạt nhan Li la  vHe/vLi = 4/3 . Động năng của hạt là
 A. 3.325 MeV
B.3.478MeV
C.4.122MeV
D.7.642MeV
Bài 2
Người ta dùng hạy prôtôn bắn vào hạt nhân Li(7 3) đứng yên để gây ra PU
 p+Li(7 3)---> 2[tex]\alpha[/tex]

Biết pu trên là phản ứng toả năng lượng và hai hạt anpha tạo thành có cùng động năng . Lấy khối lưọng các hạt nhân theo đơn  vị u gần đúng số khối của chúng . Góc phi giữa hướng chuyển động của các hạt anpha bay ra có thể là
A. Bất kì
B.60 độ
C.120 độ
D. 160 độ
Bài 1:
bạn hỏi động năng của hạt gì nhỉ?
Ka+KLi=Kp+K=7.6
(Ka/KLi)=16/9*ma/mLi=32/27
giải hệ đc Ka=4,122MeV
KLi=3.478MeV


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài cần được giúp đỡ
Gửi bởi: thanhcoibg trong 07:05:51 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
lời giải này khó hiểu quá ai có thể có cách giải thích khác không có hình vẽ càng tốt


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài cần được giúp đỡ
Gửi bởi: proC2nc trong 07:20:01 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
lời giải này khó hiểu quá ai có thể có cách giải thích khác không có hình vẽ càng tốt
bạn thấy khó hiểu chỗ nào?
hai phương trình kia có được do bảo toàn động lượng và bảo toàn động năng.mình viết ra luôn thôi mà.