Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thutu trong 03:55:12 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7885Tiêu đề: máy biến áp bị quấn ngược thì giải làm sao?
Gửi bởi: thutu trong 03:55:12 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
1.một đoạn mạch xc gồm AM và MB nối tiếp. Đoạn AM có tính cảm kháng có hệ số công suất 0,8 và công suất 120W, đoạn MB có tính dung kháng có hệ số công suất 0,9 và công suất 90W. Tính hệ số công suất trên đoạn mạch AB
A. 0,96
B.0,89
C.0,98
D.0,97
2.Một hs quấn một máy biến áp với số vòng dây cuộn sơ cấp là 2400gaaps 2 lần số vòng dây của cuộn thứ. Do sơ suất nên một sô vòng dây của cuộn sơ quấn nhầm ngược chiều với phần lớn các vòng dây còn lại.do đó khi quấn xong 1200 vòng dây của cuộn thứ cấp thì tỷ số điện áp của cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp là 0,6.bỏ qua hao phí. Hỏi bao nhiêu vòng bị quấn nhầm trên cuộn sơ cấp.
a.200
b.100
c.400
d.300


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp bị quấn ngược thì giải làm sao?
Gửi bởi: ctckvl trong 05:33:16 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
1.một đoạn mạch xc gồm AM và MB nối tiếp. Đoạn AM có tính cảm kháng có hệ số công suất 0,8 và công suất 120W, đoạn MB có tính dung kháng có hệ số công suất 0,9 và công suất 90W. Tính hệ số công suất trên đoạn mạch AB
A. 0,96
B.0,89
C.0,98
D.0,97

AM: P1=U.I1.cos([tex]\varphi 1[/tex])
BM: P2=U.I2.cos([tex]\varphi 2[/tex])
[tex]\frac{I1}{I2}=\frac{Z2}{Z1}=\frac{P1.cos\varphi 2}{P2.cos\varphi 1}=\frac{120*0.9}{90*0.8}=\frac{3}{2}[/tex]
[tex]R=R1+R2=Z1cos\varphi 1+Z2cos\varphi 2=0.8Z1+(3/2)*0.9Z1=1.25Z1[/tex]
[tex]Z=\sqrt{Z1^{2}+Z2^{2}+2Z1Z2cos(\varphi 1-\varphi 2)}[/tex]  [tex](\varphi 1>0,\varphi 2<0)[/tex]
[tex]cos\varphi =\frac{R}{Z}=0.99[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp bị quấn ngược thì giải làm sao?
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:47:26 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012

2.Một hs quấn một máy biến áp với số vòng dây cuộn sơ cấp là 2400gaaps 2 lần số vòng dây của cuộn thứ. Do sơ suất nên một sô vòng dây của cuộn sơ quấn nhầm ngược chiều với phần lớn các vòng dây còn lại.do đó khi quấn xong 1200 vòng dây của cuộn thứ cấp thì tỷ số điện áp của cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp là 0,6.bỏ qua hao phí. Hỏi bao nhiêu vòng bị quấn nhầm trên cuộn sơ cấp.
a.200
b.100
c.400
d.300

Xem phương pháp giải  tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6796.msg31714#msg31714)

Gọi n là số vòng dây cuốn ngược ta có : [tex]\frac{U_{2}}{U_{1}} = \frac{N_{2}}{N_{1}-2n} = 0,6[/tex]

Thay số ta có đáp án a