Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 02:56:00 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7881Tiêu đề: Giúp mình phần Sóng cơ- Sóng âm
Gửi bởi: asama_an32 trong 02:56:00 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Câu 1. Một nguồn S phát sóng âm đẳng hướng ra ko gian, 3 điểm S,A,B nằm trên 1 phương truyền sóng (A,B cùng phía so với S, AB=100m). Điểm M là trung điểm AB và cách S 70m có mức cường độ âm 40dB. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s và cho rằng môi trường ko hấp thụ âm. Năng lượng của sóng âm trong ko gian giới hạn bởi 2 mặt cầu tâm S qua A, B là:
A. 207,9uJ B. 207,9mJ C. 20,7mJ D. 2,07uJ
Câu 2. Hai người A và B cách nhau 32m cùng nghe được âm do một nguồn phát ra có mức cường độ âm là 50dB. Biết rằng OA=22,62m. B đi về phía A khi khoảng cách hai người giảm đi một nửa thì B nghe đc âm có mức cường độ âm:
A. 56,8dB B. 56,2dB C. 56,02dB D. 56,1dB


Tiêu đề: Hỏii: Giúp mình phần Sóng cơ- Sóng âm
Gửi bởi: asama_an32 trong 03:23:15 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
Cho mình sửa bổ sung lại lại câu 2
Câu 2. Hai người A và B cách nhau 32m cùng nghe được âm do một nguồn O phát ra có mức cường độ âm là 50dB. Biết rằng OA=22,62m. B đi về phía A đến khi khoảng cách hai người giảm đi một nửa thì B nghe đc âm có mức cường độ âm:
A. 56,8dB B. 56,2dB C. 56,02dB D. 56,1dB

Giải gúp mình 2 câu trên với [-O<