Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Yennhi10594 trong 08:18:44 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7876Tiêu đề: BT phan ung hat nhan.can giup
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 08:18:44 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/012.jpg)

Thầy cho em hoi cách làm dạng bài trên với ạ.e cảm ơn thầy..!


Tiêu đề: Trả lời: BT phan ung hat nhan.can giup
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:26:09 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
[tex]^{234}_{92}U\rightarrow ^{206}_{82}Pb + x ^{4}_{2}He + y ^{0}_{-1}e[/tex]

Với x, y là số hạt alpha và beta trừ.

Dùng hai định luật bảo toàn số khối và số Z ta có:

[tex]\left\{\begin{matrix} 234= 206+ 4x +0.y} & \\ 92 = 82 + 2x + y.(-1) & \end{matrix}\right.[/tex]

Giải hệ tìm được x, y, cũng chính là đáp án.

P/S: Mà tại sao bạn không cố gắng bỏ dấu tiếng Việt vào các tiêu đề của bạn vậy?


Tiêu đề: Trả lời: BT phan ung hat nhan.can giup
Gửi bởi: kydhhd trong 08:28:11 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
[tex]U(92,234)\rightarrow xHe(2,4)+ye(-1,0)+Pb(82,206)\Rightarrow 92=2x-y+82; 234=4x+206\Rightarrow x=7;y=4[/tex]
chon A