Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Yennhi10594 trong 01:40:28 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7875Tiêu đề: 2 BT phong xa.can giup
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 01:40:28 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/td01.jpg)
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/td01.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: 2 BT phong xa.can giup
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:17:51 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/td01.jpg)
(T đổi phút)
Số hạt phân rã 5 phút đầu : [tex]\Delta N=N_0.(1-2^{-5/T})=190[/tex]
Số hạt còn lại sau 3h : [tex]N_o'=N_0.2^{\frac{-180}{T}}[/tex]
Số hạt phân rã 1 phút sau : [tex]\Delta N'=N_0'.(1-2^{-1/T})=17 [/tex]
==> [tex]\Delta N'=N_0.2^{-180/T}.(1-2^{-1/T})=17[/tex]
==> [tex]\frac{190}{17}=\frac{(1-2^{-5/T})}{2^{\frac{-180}{T}}.(1-2^{-1/T})}[/tex]
Tới đây giải PT chắc là khó khăn hả, thôi dùng PP tà ma nhé, thế ĐS vậy ==> ĐS 2,6h phù hợp nhất
**************************************************************
Thực ra có cách làm gần đúng thông qua H, nhưng giá trị T đáp số trong bài cho gần nhau quá nên điều này chưa chắc chính xác.