Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 11:49:16 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7874Tiêu đề: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 11:49:16 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
1/ Đồng vị cacbon 12C6 khi hấp thụ photon của tia gamma thì bị tách ra làm 3 hạt anpha (4He2). Cho khối lượng của 12C6, 4He2 lần lượt là 11,9967u và 4,0015u. Bước sóng lớn nhất của tia gamma để thực hiện việc tách trên là? Đáp số là 1,7.10mũ(-13) m.

2/ 1 chất điểm dđ điều hòa với biên độ A và chu kì T. Trong khoảng thời gian T/3 chất điểm không thể đi được quãng đường bằng:

A. 1,6A    B. 1,7A    C. 1,5A   D. 1,8A

(đáp án là D)

3/ Hạt nhân X có số khối A phóng xạ anpha biến đổi thành hạt nhân con bền là Y. Xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng với số khối của nó. 1 mẫu chất X ban đầu có chu kì bán rã T, tại thời điểm t=3T thì tỉ số khối lượng chất X còn lại so với chất Y tạo thành là? Đáp số là [tex]\frac{A}{7(A-4)}[/tex]

cảm ơn nhé  :)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: kydhhd trong 12:02:43 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
cau2: Trong thời gian T/3 góc quét của vật là [tex]\varphi =\omega .\frac{T}{3}=\frac{2\Pi }{T}\frac{T}{3}=\frac{2\Pi }{3}[/tex]
Quãng đường lớn nhất mà vật đi được  S=2A.Sin([tex]\varphi[/tex]/2)=A[tex]\sqrt{3}[/tex]
nen S<1,8A chon D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: kydhhd trong 12:27:35 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
cau 1
[tex]\Delta E=(3mHe-mC).c^{2}=......=11,625.10^{-13}J[/tex]
Năng lượng tối thiểu của tia gama ứng với bước sóng lớn nhất là[tex]\frac{hc}{\lambda }=\Delta E\Rightarrow \lambda =\frac{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}{11,625.10^{-13}}=1,7.10^{-13}m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: kydhhd trong 12:39:16 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Cau3: Số hạt X phân rã bằng số hạt Y tạo thành [tex]\Delta N=N(1-\frac{1}{8})=\frac{7}{8}N[/tex]
Khối lượng của hạt Y tạo thành [tex]m=\frac{\Delta N}{N_{A}}.(A-4)[/tex]
Khối lượng hạt X còn lại là
[tex]m'=\frac{N}{N_{A}.2^{3}}.A[/tex]
[tex]\frac{m'}{m}=\frac{A}{7(A-4)}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: Du Hồly trong 12:41:48 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
CHO MÌNH hỏi: khi đặt một vật lên một tấm ván rồi cho tấm ván dao động, tìm biên độ dao động max sao cho vật ko trượt khỏi tấm ván thì điều kiện là gì thế? thanhks mọi người :D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:16:55 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012


2/ 1 chất điểm dđ điều hòa với biên độ A và chu kì T. Trong khoảng thời gian T/3 chất điểm không thể đi được quãng đường bằng:

A. 1,6A    B. 1,7A    C. 1,5A   D. 1,8A

(đáp án là D)

Trước hết ta tìm quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được trong thời gian T/3 . Trong thời gian này vecto quay quay được một góc 2pi/3 quanh VTCB. Vậy quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được trong thời gian T/3 là Acăn3. Đáp án D

ghi chú : Đáp án của câu này dễ đoán quá ! Chỉ cân lấy giá trị lớn nhất !


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:20:51 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
CHO MÌNH hỏi: khi đặt một vật lên một tấm ván rồi cho tấm ván dao động, tìm biên độ dao động max sao cho vật ko trượt khỏi tấm ván thì điều kiện là gì thế? thanhks mọi người :D
Điêu kiện [tex]Fmsn=m.\omega^2.A <= \mu.m.g[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:22:36 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012ghi chú : Đáp án của câu này dễ đoán quá ! Chỉ cân lấy giá trị lớn nhất !

thưa thầy. vẫn còn TH nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất nữa ạ.
điều kiện:  [tex]A<s<A\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 09:25:03 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
hix, toàn những câu bình thường mà chắc đêm khuya k đc tỉnh táo.... đã làm phiền mọi người rồi  :D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 09:37:55 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Cau3: Số hạt X phân rã bằng số hạt Y tạo thành [tex]\Delta N=N(1-\frac{1}{8})=\frac{7}{8}N[/tex]
Khối lượng của hạt Y tạo thành [tex]m=\frac{\Delta N}{N_{A}}.(A-4)[/tex]
Khối lượng hạt X còn lại là
[tex]m'=\frac{N}{N_{A}.2^{3}}.A[/tex]
[tex]\frac{m'}{m}=\frac{A}{7(A-4)}[/tex]bạn ơi sao chỗ đó có A-4 thế


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: kydhhd trong 09:41:54 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Khối lượng mol cua Y là (A-4)g/mol, số mol của Y là đentaN/Na. nhân 2 đại lượng đó ta được khối lượng


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:43:43 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012

Trích lại đề nhé !

2/ 1 chất điểm dđ điều hòa với biên độ A và chu kì T. Trong khoảng thời gian T/3 chất điểm không thể đi được quãng đường bằng:

A. 1,6A    B. 1,7A    C. 1,5A   D. 1,8A


Nữ nhi lưu ý trong câu TN ta chỉ cần chỉ ra đáp án đúng chứ không cần chỉ ra tất cả các đáp án có thể có ! Chính vì thế HS ma lanh một chút cũng có thể kiếm điểm câu này với cách lựa chọn đáp số lớn nhất !

em hiểu cách của thầy ạ. nhưng nếu Đ.án cho là : 0,9A;  1,3A;  1,5A;   1,7A  thì làm như thế sẽ bị nhầm đấy ạ


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu lí!
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:49:07 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012ghi chú : Đáp án của câu này dễ đoán quá ! Chỉ cân lấy giá trị lớn nhất !

thưa thầy. vẫn còn TH nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất nữa ạ.
điều kiện:  [tex]A<s<A\sqrt{3}[/tex]


Đã hiểu ý của nữ Nhi rồi ! nhưng vì làm quá nhiều câu dạng này rồi nên chỉ cần có một giá trị lơn hơn A là ta có thể chọn ngay ! Chính vì thế thầy mới nhận xét một HS lanh một chút có thể đoán nhận ngay đáp án !