Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: nhoccon97 trong 10:29:31 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7871



Tiêu đề: Bài tập Lý nâng cao
Gửi bởi: nhoccon97 trong 10:29:31 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Một dây dẫn có điện trở[tex]R_{1}[/tex] ở nhiệt độ [tex]t_{1}[/tex]
 và điện trở [tex]R_{2}[/tex] ở nhiệt độ [tex]t_{2}[/tex]. Xác định nhiệt độ t của dây, khi điến trở của dây là R. Áp dụng số: [tex]t_{1}=0^{0}C, R_{1}=1[/tex]ôm ,[tex]t_{2}=100^{0}C, R_{2}=1,25,[/tex]ôm, R=1,1762. Nếu R được đo chính xác đến [tex]10^{-5}[/tex] thì t được xác định chính xác đến phần mấy độ?? ^-^ ^-^ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Lý nâng cao
Gửi bởi: kydhhd trong 11:03:04 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
[tex]R2=R1(1+\alpha (t2-t1))\Rightarrow \alpha =\frac{R2-R1}{R1(t2-t1)}=\frac{1,25-1}{100}=2,5.10^{-3}K^{-1}[/tex]
[tex]t=\frac{R-R1}{\alpha .R1}=\frac{1,1762-1}{2,5.10^{-3}}=70,48^{0} C[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Lý nâng cao
Gửi bởi: nhoccon97 trong 09:48:00 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Cho hỏi câu trả lời có phải làm theo dạng lý lớp chín k ak?????


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Lý nâng cao
Gửi bởi: nhoccon97 trong 10:15:35 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Hai người cùng xuất phát từ hai vị trí A và B đi ngược chiều nhau với vận tốc k đổi để đến gặp nhau. Họ cùng đi đến điểm C cách A một khoảng 3 km, nhưng do k nhận ra nhau nên ng thứ nhất tiếp tục đi về B và ng thứ hai tiếp tục về A. Đến nơi họ nhận ra bạn mình k còn ở đó nữa , mỗi ng đều lập tức quay lại và lần này gặp nhau ở D cách B một khoảng 4km
a/ Tính AB
b/ So sánh vận tốc hai ng.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Lý nâng cao
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:21:48 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Em nên đọc khung QUY ĐỊNH CẦN THIẾT ở bên trên, nhất là quy định thứ hai: Quy định về nội dung khi đăng bài nhờ giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Lý nâng cao
Gửi bởi: nhoccon97 trong 04:21:06 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
ak, cho em xin loi