Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: themen_duc9x trong 09:14:59 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7866Tiêu đề: Mọi người giúp mình bài tập này với !
Gửi bởi: themen_duc9x trong 09:14:59 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
C1.   Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính phần kì không đúng?
A: Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.
B: Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.
C: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.
D: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.

C2.   Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính hội tụ không đúng?
A: Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.
B: Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.
C: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.
D: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình bài tập này với !
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:28:13 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
C1.   Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính phần kì không đúng?
A: Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.
B: Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.
C: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.
D: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.

C2.   Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính hội tụ không đúng?
A: Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.
B: Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.
C: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.
D: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.

C 1 Đáp án C
C2 Đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình bài tập này với !
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:34:08 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
C2.   Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính hội tụ không đúng?
A: Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.
B: Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.
C: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.
D: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.B: Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì: Đúng. Trường hợp vật thật (chùm phân kì) ảnh ảo (chùm phân kì)

C: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.Đúng. Vật ở vô cùng, ảnh ở tiêu điểm

D: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ. Đúng. Vật ảo (chùm hội tụ) ảnh thật (chùm hội tụ)

Vậy A sai :D


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình bài tập này với !
Gửi bởi: themen_duc9x trong 09:34:38 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Còn câu 1 nữa ạ. Cảm ơn các anh đã giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình bài tập này với !
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:41:11 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
C1.   Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính phần kì không đúng?
A: Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.
B: Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.
C: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.
D: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.

A: Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ. Đúng. Vật ảo ở tiêu điểm vật. Ảnh ở vô cùng

B: Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì. Đúng. Vật thật cho ảnh ảo
D: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ. Vật ảo - ảnh thật

Bạn chỉ cần để ý: Vật thật - chùm sáng phân kì. Vật ảo - chùm hội tụ. Ảnh thật - chùm hội tụ. Ảnh ảo chùm phân kì. Và tính chất của TK là sẽ tìm ra đáp án ngay.

Note: Thầy Quang Dương chứ ko phải anh bạn à :D


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình bài tập này với !
Gửi bởi: themen_duc9x trong 09:44:57 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
C1.   Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính phần kì không đúng?
A: Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.
B: Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.
C: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.
D: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.

A: Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ. Đúng. Vật ảo ở tiêu điểm vật. Ảnh ở vô cùng
B: Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì. Đúng. Vật thật cho ảnh ảo
D: Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ. Vật ảo - ảnh thật

Bạn chỉ cần để ý: Vật thật - chùm sáng phân kì. Vật ảo - chùm hội tụ. Ảnh thật - chùm hội tụ. Ảnh ảo chùm phân kì. Và tính chất của TK là sẽ tìm ra đáp án ngay.

Note: Thầy Quang Dương chứ ko phải anh bạn à :D


Vâng. Em xin lỗi ạ, tại em là thành viên mới nên không biết, mong thầy cô và các anh chị lượng thứ ạ.
Em tưởng là TKPK luôn cho ảnh ảo chứ ạ, sao ở câu D lại cho ảnh thật ạ