Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Yennhi10594 trong 06:01:37 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7859Tiêu đề: BT phóng xạ.cần giải đáp
Gửi bởi: Yennhi10594 trong 06:01:37 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Chu kỳ bán rã của U238 là 4,5 tỷ năm,của U235 là 7,13.10^8 năm.Hiện nay trong quặng Urani thiên nhiên có lẫn U238 và U235 theo tỷ lệ số nguyên tử là 140:1.Giả thiết ở thời điểm tạo thành trái đất tỉ lệ trên là 1:1.Tuổi của trái đất là?
A.6,03 tỷ năm
B.7,13 tỷ năm
C.5,08 tỷ năm
D.6,30 tỷ năm

(bài này có 2 chu kì bán rã.vậy phải tính tuổi trái đất như thế nào?


Tiêu đề: Trả lời: BT phóng xạ.cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:08:26 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Chu kỳ bán rã của U238 là 4,5 tỷ năm,của U235 là 7,13.10^8 năm.Hiện nay trong quặng Urani thiên nhiên có lẫn U238 và U235 theo tỷ lệ số nguyên tử là 140:1.Giả thiết ở thời điểm tạo thành trái đất tỉ lệ trên là 1:1.Tuổi của trái đất là?
A.6,03 tỷ năm
B.7,13 tỷ năm
C.5,08 tỷ năm
D.6,30 tỷ năm

(bài này có 2 chu kì bán rã.vậy phải tính tuổi trái đất như thế nào?

Gọi N0 là số nguyên tử của U238 và cũng là số nguyên tử của U235 ở thời điểm tạo thành trái đất . Số nguyên tử của chúng hiện nay lần lượt là :

[tex]N_{1} = N_{0} 2^{-t/T_{1}}[/tex]  và [tex]N_{2} = N_{0} 2^{-t/T_{2}}[/tex]

Theo giả thiết ta có : [tex]\frac{N_{1}}{N_{2}} = \frac{2^{-t/T_{1}}}{2^{-t/T_{2}}} = 2^{t(1/T_{2}-1/T_{1})}= 140[/tex]

Lấy logarit cơ số 2 hai vế rồi suy ra t