Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huyngo trong 09:30:25 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7846Tiêu đề: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: huyngo trong 09:30:25 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Trên mặt nước 2 nguồn S1, S2 dao động cùng pha cách nhau 8 cm, cùng phương, cùng f = 15Hz. cho v= 30cm/s, coi biên độ không đổi khi truyền đi. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn thẳng S1S2 và:
1. cùng pha với 2 nguồn:
          A. 3            B. 4            C. 7              D. 9
2. Ngược pha với hai nguồn
                        A. 3            B. 4            C. 7              D. 9


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: havang1895 trong 09:40:24 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Trên mặt nước 2 nguồn S1, S2 dao động cùng pha cách nhau 8 cm, cùng phương, cùng f = 15Hz. cho v= 30cm/s, coi biên độ không đổi khi truyền đi. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn thẳng S1S2 và:
1. cùng pha với 2 nguồn:
          A. 3            B. 4            C. 7              D. 9
2. Ngược pha với hai nguồn
                        A. 3            B. 4            C. 7              D. 9

Dao động cùng pha với hai nguồn:
d2 - d1 = 2k.lamda = 2k.2 = 4k
d2 + d1 = 8
--> d2 = 4 + 2k. Điều kiện: 0 <= d2 <= 8 --> 5 giá trị của k
Có 5 điểm cùng pha với hai nguồn kể cả hai nguồn.
Nếu chỉ tính trong đoạn S1S2 thì còn lại 3 điểm. trừ đi 2 nguồn

Dao động ngược pha với hai nguồn:
d2 - d1 = (2k + 1).lamda = 4k + 2
d2 + d1 = 8
--> d2 = 5 + 2k. Điều kiện: 0 <= d2 <= 8 --> 4 giá trị của k
Có 4 điểm ngược pha với hai nguồn


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: huyngo trong 10:35:10 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Trên mặt nước 2 nguồn S1, S2 dao động cùng pha cách nhau 8 cm, cùng phương, cùng f = 15Hz. cho v= 30cm/s, coi biên độ không đổi khi truyền đi. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn thẳng S1S2 và:
1. cùng pha với 2 nguồn:
          A. 3            B. 4            C. 7              D. 9
2. Ngược pha với hai nguồn
                        A. 3            B. 4            C. 7              D. 9

Dao động cùng pha với hai nguồn:
d2 - d1 = 2k.lamda = 2k.2 = 4k
d2 + d1 = 8
--> d2 = 4 + 2k. Điều kiện: 0 <= d2 <= 8 --> 5 giá trị của k
Có 5 điểm cùng pha với hai nguồn kể cả hai nguồn.
Nếu chỉ tính trong đoạn S1S2 thì còn lại 3 điểm. trừ đi 2 nguồn

Dao động ngược pha với hai nguồn:
d2 - d1 = (2k + 1).lamda = 4k + 2
d2 + d1 = 8
--> d2 = 5 + 2k. Điều kiện: 0 <= d2 <= 8 --> 4 giá trị của k
Có 4 điểm ngược pha với hai nguồn

Thanku Havang nhe
Nhưng đọc mà không hiểu gì cả, vì:
Giả sử pt nguồn u = Acoswt thì phương trình tại điểm cực đại trên S1S2 là
u' = 2Acos(wt - pi(d2+d1)/lamda). Nhưng d2+d1 = AB  = 8cm. Nên điểm nào cực đại cũng cùng pha với 2 nguồn chứ. Nhờ thầy cô giúp giùm


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: havang1895 trong 11:12:20 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Trên mặt nước 2 nguồn S1, S2 dao động cùng pha cách nhau 8 cm, cùng phương, cùng f = 15Hz. cho v= 30cm/s, coi biên độ không đổi khi truyền đi. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn thẳng S1S2 và:
1. cùng pha với 2 nguồn:
          A. 3            B. 4            C. 7              D. 9
2. Ngược pha với hai nguồn
                        A. 3            B. 4            C. 7              D. 9

Dao động cùng pha với hai nguồn:
d2 - d1 = 2k.lamda = 2k.2 = 4k
d2 + d1 = 8
--> d2 = 4 + 2k. Điều kiện: 0 <= d2 <= 8 --> 5 giá trị của k
Có 5 điểm cùng pha với hai nguồn kể cả hai nguồn.
Nếu chỉ tính trong đoạn S1S2 thì còn lại 3 điểm. trừ đi 2 nguồn

Dao động ngược pha với hai nguồn:
d2 - d1 = (2k + 1).lamda = 4k + 2
d2 + d1 = 8
--> d2 = 5 + 2k. Điều kiện: 0 <= d2 <= 8 --> 4 giá trị của k
Có 4 điểm ngược pha với hai nguồn

Thanku Havang nhe
Nhưng đọc mà không hiểu gì cả, vì:
Giả sử pt nguồn u = Acoswt thì phương trình tại điểm cực đại trên S1S2 là
u' = 2Acos(wt - pi(d2+d1)/lamda). Nhưng d2+d1 = AB  = 8cm. Nên điểm nào cực đại cũng cùng pha với 2 nguồn chứ. Nhờ thầy cô giúp giùm

Ai cho cái biên độ là 2A vậy, viết theo phương trình thì cái biên độ tính theo hàm cos, khi cos dương thì thôi, cos âm thì chuyển dấu âm vô trong biểu thức dao động phía sau. Không hiểu à, viết lại phương trình giao thoa
u = 2Acos(pi.(d2 - d1)/lamda)cos(wt - pi.(d2 + d1)/lamda)
đó đó, tự suy nghĩ tiếp nhé


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: huyngo trong 05:39:24 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Trên mặt nước 2 nguồn S1, S2 dao động cùng pha cách nhau 8 cm, cùng phương, cùng f = 15Hz. cho v= 30cm/s, coi biên độ không đổi khi truyền đi. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn thẳng S1S2 và:
1. cùng pha với 2 nguồn:
          A. 3            B. 4            C. 7              D. 9
2. Ngược pha với hai nguồn
                        A. 3            B. 4            C. 7              D. 9

Dao động cùng pha với hai nguồn:
d2 - d1 = 2k.lamda = 2k.2 = 4k
d2 + d1 = 8
--> d2 = 4 + 2k. Điều kiện: 0 <= d2 <= 8 --> 5 giá trị của k
Có 5 điểm cùng pha với hai nguồn kể cả hai nguồn.
Nếu chỉ tính trong đoạn S1S2 thì còn lại 3 điểm. trừ đi 2 nguồn

Dao động ngược pha với hai nguồn:
d2 - d1 = (2k + 1).lamda = 4k + 2
d2 + d1 = 8
--> d2 = 5 + 2k. Điều kiện: 0 <= d2 <= 8 --> 4 giá trị của k
Có 4 điểm ngược pha với hai nguồn

Thanku Havang nhe
Nhưng đọc mà không hiểu gì cả, vì:
Giả sử pt nguồn u = Acoswt thì phương trình tại điểm cực đại trên S1S2 là
u' = 2Acos(wt - pi(d2+d1)/lamda). Nhưng d2+d1 = AB  = 8cm. Nên điểm nào cực đại cũng cùng pha với 2 nguồn chứ. Nhờ thầy cô giúp giùm

Ai cho cái biên độ là 2A vậy, viết theo phương trình thì cái biên độ tính theo hàm cos, khi cos dương thì thôi, cos âm thì chuyển dấu âm vô trong biểu thức dao động phía sau. Không hiểu à, viết lại phương trình giao thoa
u = 2Acos(pi.(d2 - d1)/lamda)cos(wt - pi.(d2 + d1)/lamda)
đó đó, tự suy nghĩ tiếp nhé
Em thấy bài này cũng còn vấn đề là d1+d2 =AB = 2klamda. Nghĩa là độ dài đoạn AB phải thỏa điều kiện như vậy thì bài toán mới giải được. Đúng không các   thầy