Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thutu trong 08:07:49 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7845Tiêu đề: Số lần hai vật dao động gặp nhau
Gửi bởi: thutu trong 08:07:49 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
hai điểm cùng biên độ khác chu kỳ thì thầy Biên giải tổng quát rồi. còn dạng này thì giải tổng quát như thế nào? giup tôi với.

Hai chất điểm d đ đ h trên 2 đường thẳng song song. x1=6cos(5pit)
x2=8coss(5pit+5pi/12) .trong 1s đầu tiên ,số lần gặp nhau của 2 chất điểm là:
A.7   B.4          C.6             D.5


Tiêu đề: Trả lời: Số lần hai vật dao động gặp nhau
Gửi bởi: havang1895 trong 09:23:26 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
hai điểm cùng biên độ khác chu kỳ thì thầy Biên giải tổng quát rồi. còn dạng này thì giải tổng quát như thế nào? giup tôi với.

Hai chất điểm d đ đ h trên 2 đường thẳng song song. x1=6cos(5pit)
x2=8coss(5pit+5pi/12) .trong 1s đầu tiên ,số lần gặp nhau của 2 chất điểm là:
A.7   B.4          C.6             D.5

Giải phương trình lượng giác x1 = x2 --> tập nghiệm của t. Chọn giá trị sao cho t <=1. Có bao nhiêu nghiệm thì có bấy nhiêu lần gặp nhau. Hơi vất vả tí, cậu tự làm nhé, tớ giải phương trình lượng giác không được nên không dám làm :)


Tiêu đề: Trả lời: Số lần hai vật dao động gặp nhau
Gửi bởi: thutu trong 09:33:02 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
2 biên độ khác nhau thì giải thế nào? mình lấy x1-x2(tổng hợp hai do động bằng máy tính)
rồi cho phương trình đó =0.( khoảng cách =o thì gặp nhau). Giải lun bài điện thứ 2 giúp mình với.http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7835.0