Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu_ltv trong 09:49:30 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7839Tiêu đề: admin giải dùm con bài này với !
Gửi bởi: hieu_ltv trong 09:49:30 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Một lò xo khối lượng không đáng kể,có độ cứng k. Vật M=0.4kg có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang khi móc vào lò xo.Hệ đang ở vị trí cân bằng,dùng vật có khối lượng m=0.1 kg bắn vào vật M theo phương ngang với vận tốc vo= 1m/s.Va chạm là hoàn toàn đàn hồi.Sau va chạm vật M dao động điều hòa.Biết chiều dài max và min của lò xo lần lượt là 28cm và 20cm. Tìm chu kì dao động T của M ?


Tiêu đề: Trả lời: admin giải dùm con bài này với !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:38:04 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Một lò xo khối lượng không đáng kể,có độ cứng k. Vật M=0.4kg có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang khi móc vào lò xo.Hệ đang ở vị trí cân bằng,dùng vật có khối lượng m=0.1 kg bắn vào vật M theo phương ngang với vận tốc vo= 1m/s.Va chạm là hoàn toàn đàn hồi.Sau va chạm vật M dao động điều hòa.Biết chiều dài max và min của lò xo lần lượt là 28cm và 20cm. Tìm chu kì dao động T của M ?
(em nên có tiêu đề phù hợp với nội dung bài, em coi lại quy định nhé)
va chạm hoàn toàn đàn hồi ==> vận tốc con lắc lúc sau.
[tex]v=\frac{2m_2,v_2}{(m_1+m_2)}=0,4m/s[/tex] ==> đây cũng chính là [tex]v_{max}[/tex] của con lắc [tex]==> \omega=\frac{v_{max}}{A}= \frac{2v_{max}}{l_{max}-l_{min}}=10rad/s[/tex]
[tex]==> T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{\pi}{5}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: admin giải dùm con bài này với !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:16:31 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Một lò xo khối lượng không đáng kể,có độ cứng k. Vật M=0.4kg có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang khi móc vào lò xo.Hệ đang ở vị trí cân bằng,dùng vật có khối lượng m=0.1 kg bắn vào vật M theo phương ngang với vận tốc vo= 1m/s.Va chạm là hoàn toàn đàn hồi.Sau va chạm vật M dao động điều hòa.Biết chiều dài max và min của lò xo lần lượt là 28cm và 20cm. Tìm chu kì dao động T của M ?
(em nên có tiêu đề phù hợp với nội dung bài, em coi lại quy định nhé)
va chạm hoàn toàn đàn hồi ==> vận tốc con lắc lúc sau.
[tex]v=\frac{2m_2,v_2}{(m_1+m_2)}=0,4m/s[/tex] ==> đây cũng chính là [tex]v_{max}[/tex] của con lắc [tex]==> \omega=\frac{v_{max}}{A}= \frac{2v_{max}}{l_{max}-l_{min}}=16rad/s[/tex]
[tex]==> T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{\pi}{8}[/tex]

Thầy Trieu tính nhầm đại lượng [tex]\omega[/tex]
cảm ơn thầy, em đã chỉnh lại rồi ah