Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thienbinh_alone trong 05:31:32 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7832Tiêu đề: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: thienbinh_alone trong 05:31:32 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
 :o
Các câu 1,6,9,11,15,26,35
đề ở phần dưới.


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:49:16 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
:o
Các câu 1,6,9,11,15,26,35
đề ở phần dưới.

Bạn muốn các thầy và các mem trên rum giúp thì hãy chịu khó đánh ra trên rum để dễ nhìn, và cũng làm nguồn tham khảo cho các bạn khác nữa! Các thầy và các bạn dù rất bận vẫn dành tg gõ bài giúp chúng ta vậy chúng ta nhờ họ làm bài tại sao chỉ việc gõ ra lại ko làm được nhỉ  :-\. Bạn chỉ cần mở file word ra: Câu nào cần giúp bạn copy and paste vào, cuối cùng bổ sung công thức toán vào là ok mà (chưa đầy 1 min :D)

note: Mỗi lần chỉ dưới 4 câu thui bạn nhé


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: thienbinh_alone trong 06:32:35 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Nhưng nó là PDF. hix


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:29:24 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Thì bạn gõ bài ra có gì đâu mà không làm được vừa nhìn vừa đánh ví dụ câu số 1 nè:
1.Cho sóng dừng có phương trình u(t,x)=cos(10IIt).cos(IIx) (mm).Trong đó x đo bằng m và t đo bằng s .Tốc độ truyền sóng là : A.4m/s          B.10m/s       C.30m/s          D.20m/s

Giải ta có w=10II
Mà [tex]\frac{wx}{v}=IIx[/tex]<-->v=10m/s -->Đa B

rồi post những câu hỏi còn lại lên có giề đâu................. 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: thienbinh_alone trong 11:48:48 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
mọi người xem hộ với. giải chi tiết cho tớ [. làm thế này để đỡ phải đánh mà lại có hinh ảnh đầy đủ được không mod?


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:10:39 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Câu
Đặt g1=g + q1E/m và g2=g+ q2E/m

Ta có T1=2II[tex]\sqrt{\frac{l}{g1}}[/tex] , T2=2II[tex]\sqrt{\frac{l}{g2}}[/tex] và T3=2II[tex]\sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]

(T1/T2)2 =g2/g1 =1/4
-->3g +4q2E/m =q1E/m(1)
(T1/T3)2=g/g1=9/4-->g=-9q1E/5m (2)

Từ 1 và 2 --> -27q1/5 +4q2 =q1 --->32q1/5 =4q2 -->q1/q2=0,625


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:04:47 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
hình bạn cắt mất bớt dữ kiện, sau mà giải được. bạn viết ra cho đầy đủ, hay cắt và post từng bài cho k bị mất.


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: dangdanhduong trong 02:11:18 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
ngót xin giải câu 9
đầu tiên viết phương trình sóng ta có biên độ là 10cos([tex]\frac{w(d2-d1)}{2v}[/tex]

thế w va v vao rồi áp điều kiện cho biên độ vùa tìm là 5[tex]\sqrt{2}[/tex]
 giai ra ta được d2-d1=4+2k
ta có d2+d1=9,4
        d2-d1=4+2k          suy ra  d1=6.7+k
0<d1<9,4     the d1=6.7+k vào ta co 9 gia tri K vậy có 9 điểm


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: thienbinh_alone trong 11:28:21 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
hình bạn cắt mất bớt dữ kiện, sau mà giải được. bạn viết ra cho đầy đủ, hay cắt và post từng bài cho k bị mất.
đủ mà. bạn down bản đủ về xem.........


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: thienbinh_alone trong 11:27:24 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
câu nữa nè. mọi người xem hộ vs..............


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: thienbinh_alone trong 11:32:37 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
câu cuối........................


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:17:51 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
câu cuối........................

Lúc sau ta có [tex]U_{MB} = U_{AM}[/tex] nên [tex]Z_{MB} = R_{1}[/tex]

[tex]cos\frac{\pi }{3} = \frac{R_{2}}{Z_{MB}}\Rightarrow Z_{MB}= R_{1} = 2R_{2}[/tex]

[tex]tan\frac{\pi }{3} = \frac{Z_{C}}{R_{2}}\Rightarrow Z_{C}= R_{2}\sqrt{3}[/tex]

Công suất mạch lúc sau : [tex]P_{2}= (R_{1}+R_{2}) \frac{U^{2}}{(R_{1}+R_{2})^{2}+Z_{C}^{2}} = \frac{U^{2}}{4R_{2}}[/tex] (1)

Mạch ban đầu cộng hưởng nên công suất : [tex]P_{1}= \frac{U^{2}}{R_{1}+R_{2}}=\frac{U^{2}}{3 R_{2}}[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta có : [tex]P_{1}= \frac{4}{3}P_{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:34:40 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
câu cuối........................
Ta có [tex]\varphi 1 -\varphi 2=II/3[/tex]
[tex]\varphi 1=-\varphi 2=\varphi[/tex] -->[tex]\varphi =II/6[/tex]

-->cos[tex]\varphi =\sqrt{3}/2[/tex]
Ban đầu Zl=Zc nên cộng hưởng điện-->Pmax

 Trong mọi trường hợp Ta luôn có : P=Pmax.cos[tex]^{2}\varphi[/tex]--->Pmax=4P/3Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: KSH_Blow trong 12:54:17 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
Thầy ơi cho em hỏi sao Zmb=r1 phải là r2 chứ thầy


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: thienbinh_alone trong 06:13:40 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

[/quote]
[tex]\varphi 1=-\varphi 2=\varphi[/tex] -->[tex]\varphi =II/6[/tex]
[/quote]
mình không hiểu lắm...


Tiêu đề: Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 06:25:05 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
câu nữa nè. mọi người xem hộ vs..............
Đóng K1 ==> chỉ còn C2
Lúc đóng K1 cđdđ cực đại ==> tất cả năng lượng của mạch lúc này nằm tại cuộn dây
vậy năng lượng lúc sau [tex]W'=\frac{1}{2}C_{2}U'^{2}=W=10^{-6}\Rightarrow U'=UL'[/tex]