Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Zirk Tee trong 04:27:27 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7831Tiêu đề: Giúp mình bài sóng cơ nhé
Gửi bởi: Zirk Tee trong 04:27:27 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Sóng cơ lan truyền trên mặt thoáng một chất lỏng từ N đến M với phương trình u = Acos(40t + ). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 2m/s. M và N cách nhau 22,5cm, N là điểm nằm sát bên một nút, P là trung điểm MN. Thời điểm P có li độ là A thì li độ của điểm M đang giảm. Sau thời điểm đó trong 1 chu kỳ thì khoảng thời gian dài nhất để điểm M hạ xuống thấp nhất là
A. 0,04375 s.                                      
B. 0,03152 s.                              
C. 0,04583 s.                                  
D. 0,03125 s.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài sóng cơ nhé
Gửi bởi: kydhhd trong 04:54:34 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Sóng gì mà lại có nút sóng nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài sóng cơ nhé
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:20:28 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Sóng gì mà lại có nút sóng nhỉ

Có lẽ mặt thoáng trên chất lỏng bị chắn một đầu nên có sóng dừng :D


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài sóng cơ nhé
Gửi bởi: Zirk Tee trong 04:53:13 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Bài này hình như là sóng dừng vì thấy có nút sóng  %-) . Rắc rối thế  :o :o. Ai giải giùm mình đi   =d> =d> m:- *