Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Zirk Tee trong 11:59:42 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7828Tiêu đề: Giúp mình bài sóng này với
Gửi bởi: Zirk Tee trong 11:59:42 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Cho hai nguồn sóng kết hợp S1,S2 có phương trình u1 = u2 = 2acos(t), bước sóng λ, khoảng cách S1S2 = 10λ = 12cm. Nếu đặt nguồn phát sóng S3 vào hệ trên với phương trình u3 = acos(t) trên đường trung trực của S1,S2 sao cho tam giác S1S2S3 vuông. Tại M cách O (là trung điểm của S1S2) một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ bằng 5a
A. 0,94 cm.                             
B. 0,81 cm.                                   
C. 1,20 cm.                         
D. 1,10cmTiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài sóng này với
Gửi bởi: kydhhd trong 12:47:12 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Gọi x là khoang cách từ M đến O
Song mà 2 nguồn 1 và 2 cùng gửi tới M cùng pha khau [tex]\varphi 1=2\Pi \frac{S1M}{\lambda }[/tex]
Song mà nguồn 3 gửi tới M là[tex]\varphi 2=2\Pi \frac{S3O}{\lambda }[/tex]
S3O=S1O=6cm do tam giác S1S2S3 vuông cân
Để tại M có biên độ 5a thì [tex]\varphi 1=\varphi 2+2k\Pi[/tex]
[tex]\sqrt{36+x^{2}}=(6-x)+k\lambda[/tex]
Để M gần O nhất tức là xa S3 nhất thì k=1 [tex]\sqrt{36+x^{2}}=6-x +1,2[/tex]
[tex]\sqrt{36+x^{2}}=6-x +1,2\Rightarrow x=1,1cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài sóng này với
Gửi bởi: Zirk Tee trong 04:17:37 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
tks bạn nhé  :x