Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Zirk Tee trong 11:40:31 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7826Tiêu đề: Mọi người giúp mình bài lượng tử ánh sáng này với!!!!
Gửi bởi: Zirk Tee trong 11:40:31 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Khi chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 102,5nm qua chất khí hiđrô ở nhiệt độ và áp suất thấp thích hợp thì thấy chất khí đó phát ra ba bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1, λ2, λ3 với λ1 < λ2 < λ3. Cho biết λ3 = 656,3nm. Giá trị của λ1 và λ2 là
A. λ1 = 97,3nm ; λ2 = 121,6nm.                                                       
 B. λ1 = 97,3nm; λ2 =410,2nm.       
C. λ1 = 102,5nm; λ2 =410,2nm.                                                         
D. λ1 = 102,5nm; λ2 = 121,6nm.
ĐÁp Án là D