Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 10:32:21 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7824Tiêu đề: 1 câu Điện ~ cần giúp đỡ
Gửi bởi: santacrus trong 10:32:21 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Câu 10: Cho mạch điện xoay chiều AD không phân nhánh gồm hai đoạn mạch AM và MD . Đoạn mạch AM là một cuộn dây có điện trở thuần [tex]R=40\sqrt{3}\Omega[/tex] và độ tự cảm [tex]L=\frac{2}{5\pi }H[/tex] ; đoạn mạch MD là một tụ điện có điện dung C thay đổi được , C có giá trị hữu hạn và khác không . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định : [tex]u_A_D=240cos100\pi t(V)[/tex] . Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng (UAM + UMD) đạt giá trị cực đại . Tìm giá trị cực đại của tổng số này.
A. 240 V   B. 240 V   C. 120 V   D. 120 V

----thanks-----


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu Điện ~ cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 11:29:17 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Uam+Umd=[tex]\frac{U}{\sqrt{2}\sqrt{R^{2}+(Zl-Zc)^{2}}}(\sqrt{R^{2}+Zl^{2}}+Zc)=\frac{U}{\sqrt{2}}\frac{80+Zc}{\sqrt{4800+(40-Zc)^{2}}}[/tex]
Đặt [tex]\sqrt{y}=\frac{80+Zc}{\sqrt{4800+(40-Zc)^{2}}}\Rightarrow Zc^{2}(1-y)+2(80+40y)Zc+80^{2}-80^{2}y=0[/tex]
Để phương trình có nghiệm [tex]\Delta '\geq 0\Rightarrow 0\leq y\leq 4\Rightarrow \sqrt{y}max=2[/tex]
Umax=[tex]\frac{240}{\sqrt{2}}2=240\sqrt{2}[/tex]
Sao lại không có đáp án , ko biết sai ở đâu nữa