Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 10:18:32 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7823Tiêu đề: nhờ mn giúp bài sóng as
Gửi bởi: santacrus trong 10:18:32 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Câu 19: Chiếu một chùm tia sáng trắng song song , có bề rộng bằng 5 cm , từ không khí đến mặt một khối thủy tinh phẳng nằm ngang dưới góc tới 600 . Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là [tex]\sqrt{3}[/tex]  và [tex]\sqrt{2}[/tex] ; tỉ số giữa bề rộng của chùm khúc xạ tím và bề rộng của chùm tia khúc xạ đỏ trong thủy tinh là
A. 1,58   B. 0,91   C. 1,73   D. 1,10

----thanks-----


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mn giúp bài sóng as
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:28:54 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Câu 19: Chiếu một chùm tia sáng trắng song song , có bề rộng bằng 5 cm , từ không khí đến mặt một khối thủy tinh phẳng nằm ngang dưới góc tới 600 . Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là [tex]\sqrt{3}[/tex]  và [tex]\sqrt{2}[/tex] ; tỉ số giữa bề rộng của chùm khúc xạ tím và bề rộng của chùm tia khúc xạ đỏ trong thủy tinh là
A. 1,58   B. 0,91   C. 1,73   D. 1,10

----thanks-----

[tex]sin(rd)=sin(60)/nd ==> cos(rd)=0,79[/tex]
[tex]sin(rt)=sin(60)/nt ==> cos(rt)=0,867[/tex]
L bề rộng chùm AS trắng
Ld bề rộng chùm AS đỏ
LT bề rộng chùm AS Tím
Ta có:
[tex]\frac{Cos(rd)}{cos(60)}=Ld/L[/tex]
[tex]\frac{Cos(rT)}{cos(60)}=LT/L[/tex]
[tex]==> LT/Ld=1,0975[/tex] ==> LT/Ld ~ 11